Tag Archives: สารอะฟลาท็อกซิน

เชื้อรา…ภัยที่มาพร้อมอาหารแห้ง

เชื้อรา…ภัยที่มาพร้อมอาหารแห้ง

อาหารแห้ง ธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง และผลไม้แห้งต่างๆ เป็นอาหารที่ต้องให้ความสำคัญในการเลือกซื้อ เพราะมีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อราได้ง่าย หากเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น เก็บไว้ในที่ชื้นเกินไป หรือไม่มีการอบให้แห้งดีพอ