Tag Archives: สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์

Colorful various organic farm vegetables  top view  border, place text

สยอง… กินผักสดอินสุขภาพดีกลับได้ฟอร์มาลีนเป็นของแถม!

ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์อาหารทะเล หรือผักสด เชื่อว่าหลายคนคงเลือกที่ดูสดใหม่เป็นอันดับแรก แต่คุณทราบหรือไม่ว่าเนื้อสัตว์อาหารทะเล หรือผักสดที่ดูสดใหม่เกินไปก็อาจเป็นอันตรายได้ เพราะรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสดใหม่นั้นเกิดจากการลักลอบใส่สารฟอร์มาลีนหรือน้ำยาดองศพลงไปนั่นเอง

ฟอร์มาลิน-อาหาร (2)

ซื้ออาหารต้องระวัง!! อันตรายจาก “ฟอร์มาลิน” ร้ายกว่าที่คิด

หลายคนรู้จัก “ฟอร์มาลิน”ในบทบาทของน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือน้ำยาดองศพแต่ก็ยังมีการนำฟอร์มาลินไปใช้ในทางที่ผิดคือ ผสมในอาหาร โดยเข้าใจว่าช่วยทำให้อาหารคงความสด ไม่เน่าเสียได้ง่ายและเก็บรักษาได้นานซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับอาหารที่เน่าเสียได้ง่าย เช่น ผักสดชนิดต่าง ๆ อาหารทะเลสดและเนื้อสัตว์เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่าผลข้างเคียงจาก“ฟอร์มาลิน” อันตรายถึงขั้นชีวิตเชียวล่ะ