Tag Archives: สัญญาณเตือนโรคมะเร็ง

check-risk-factors-and-7-risk-signs-cancer

เช็คปัจจัยเสี่ยงและ 7 สัญญาณอันตรายเสี่ยง “มะเร็ง”

“โรคมะเร็ง” เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของคนไทย แม้จะเป็นโรคร้ายแรงแต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้ปัจจุบันแพทย์สามารถรักษามะเร็งหลายชนิดให้หายได้ และทำให้ผู้ป่วยมีอัตรารอดชีวิตที่ยาวนานมากขึ้น สิ่งสำคัญ คือ ชนิดของมะเร็ง ระยะของมะเร็งที่พบ หากรู้เร็ว ยิ่งมีโอกาสรักษาหายได้ค่ะ