Tag Archives: วูบบ่อยๆ

epilepsy-symptoms-that-people-do-not-know

เบลอ-เหม่อ-วูบ อาการ “โรคลมชัก” ที่คนมักไม่รู้

เมื่อกล่าวถึง “โรคลมชัก” หลายคนมักเข้าใจว่าอาการแสดงของผู้ป่วย คือ อาการชักเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้ว อาการ “เหม่อลอย เบลอ วูบบ่อยๆ” เป็นอาการของโรคนี้ด้วย ผู้ป่วยโรคลมชักบางส่วนจึงเข้าใจผิดว่าตนแค่มีอาการวูบ ทำให้ไม่ไปรักษา นำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงในช่วงที่มีการชักถึงขั้นเสียชีวิตได้