Tag Archives: ลาออก

8-alarms-she-must-relax-because-of-too-heavy-work

8 สัญญาณเตือน เธอต้องพักเพราะงานหนักเกินไป!

รู้แล้วว่าการทำงานจะนำพามาซึ่งเงินทองที่ทำให้เราใช้สอยอย่างสบาย แต่บางครั้งการทำงานมากเกินไปก็ทำให้ชีวิตเหนื่อยล้าและมีปัญหาตามมา จะดีกว่าหรือเปล่า… หากมีอาการเหล่านี้แล้วคุณจะพักผ่อนบ้างเพื่อไม่ให้สายเกินไป