Tag Archives: มีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายน้อย

sedentary-behavior-what-do-with-our-bodies-pr

INFOGRAPHIC: พฤติกรรมเนือยนิ่ง ทำอะไรกับร่างกายของเราบ้าง?

พฤติกรรมเนือยนิ่ง ได้รับการเปิดเผยโดยกระทรวงสาธารณสุขว่า… “คนไทยโดยเฉลี่ยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งที่ไม่รวมการนอนสูงถึงเกือบ 14 ชั่วโมงต่อวัน” ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบกว่า 71%

sedentary-behavior-hurry-to-change-before-a-health-disaster-will-ask

พฤติกรรมเนือยนิ่ง… รีบเปลี่ยน! ก่อนภัยสุขภาพจะถามหา

“พฤติกรรมเนือยนิ่ง” คือ มีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายน้อย สาเหตุหลักๆ มาจากการนั่งเรียนหรือนั่งทำงานติดต่อกันนานๆ โดยแทบไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย พอหมดเวลาเรียนหรือทำงาน ก็นั่งๆ นอนๆ เล่นมือถือ รวมไปถึงการอ่านหนังสือ นั่งเล่นเกม หรือดูโทรทัศน์มากจนเกินไป เหล่านี้ล้วนทำให้เกิดพฤติกรรมเนือยนิ่ง