Tag Archives: ภูมิแพ้ลาเท็กซ์

“แพ้ยางธรรมชาติ” เสี่ยงตายได้นะขอบอก!!

“แพ้ยางธรรมชาติ” เสี่ยงตายได้นะขอบอก!!

อาการ “แพ้ยางธรรมชาติ” (แพ้ยางพาราธรรมชาติ/ ภูมิแพ้ลาเท็กซ์/ ผื่นแพ้ยางธรรมชาติ) เกิดจากการแพ้“โปรตีนลาเท็กซ์” หรือโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ เ