Tag Archives: ภาวะแทรกซ้อนที่เล็บและเท้า

nail-and-foot-complications-in-people-with-diabetes

“ภาวะแทรกซ้อนที่เล็บและเท้า” ในผู้เป็นเบาหวานป้องกันได้ ถ้าใส่ใจ!

สภาพอากาศร้อนชื้น มีฝนตกบ่อยครั้งในช่วงนี้ ทำให้ต้องระวังสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย หนึ่งในนั้นคือ การดูแลทำความสะอาดเท้าหลังลุยน้ำ เพื่อป้องกันอับชื้นและเชื้อรา ยิ่งในรายที่เป็นผู้ป่วยเบาหวาน งานนี้ต้องระวังเป็นเท่าตัว เพราะอาจเกิด “ภาวะแทรกซ้อนที่เล็บและเท้า” ได้