Tag Archives: ผู้สูงอายุหกล้ม

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2-1

“คนชรา” พลาดล้มครั้งเดียว อาจเจ็บป่วยหนัก-เสียชีวิต!

“ผู้สูงอายุ” เป็นวัยที่ต้องเผชิญกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอันมีผลจากความเสื่อมของร่างกาย นอกจากนี้ “ภาวะหกล้ม” ถือปัญหาสำคัญที่ตัวผู้สูงอายุเองและลูกหลานในครอบครัวต้องช่วยกันระวัง เพราะอาจนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง เช่น ภาวะกระดูกหัก อาการบาดเจ็บของสมอง หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

must-pay-attention-to-the-elderly-died-from-falling

ลูกหลานต้องใส่ใจ “ผู้สูงอายุ” เสียชีวิตจากการหกล้มเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยในแต่ละปีจะมีผู้สูงอายุ คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาสำคัญที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ คือ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม ไม่อยากให้ปู่ย่าตายายในบ้านเราเสี่ยงก็ต้องหาวิธีป้องกันค่ะ

elderly-fatal-falls

คนแก่หกล้มอันตรายถึงชีวิต ไม่อยากเสี่ยงต้องป้องกันไว้ก่อน

การบาดเจ็บหลังการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุมีตั้งแต่อาการเล็กน้อย เช่น อาการฟกช้ำ แผลถลอก จนถึงขั้นรุนแรง ได้แก่ กระดูกหัก และการบาดเจ็บที่ศีรษะ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพิการไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงเป็นเรื่องที่คนใกล้ชิดและตัวผู้สูงอายุเองต้องให้ความใส่ใจ ถ้าไม่อยากเสี่ยงต้องป้องกันไว้ก่อน!!