Tag Archives: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ฝึกลูก-กิน-อาหารเสริม

เทคนิคฝึกเจ้าตัวเล็กเริ่มลองอาหารเสริม

การให้อาหารเสริมทารกในช่วงแรกเริ่ม ควรให้ทีละอย่าง ไม่ควรให้หลายๆ อย่างพร้อมกัน เพื่อจะสังเกตการแพ้อาหารได้ง่าย และควรเริ่มให้ทีละน้อยก่อน โดยอาจเริ่มจากครึ่งถึงหนึ่งช้อนชา และเมื่อทารกรับได้จึงให้เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะ

อาหารเสริมรักษาต้อ

อย่าเชื่อ! อาหารเสริมรักษา “วุ้นตาเสื่อม-ต้อเนื้อ-ต้อลม” ไม่มีจริง

ทำเอาเหล่าผู้มีปัญหาทางดวงตาดีใจกันเก้อกรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านเฟซบุ๊กอวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรค ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจก วุ้นในตาเสื่อมและโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับสายตา โดยมีการแสดงเลขทะเบียน อย. เพราะจากการตรวจสอบพบว่าเลขทะเบียนดังกล่าวเป็นการจดทะเบียนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ใช่ยารักษาโรคตามที่กล่าวอ้าง