Tag Archives: น้องโจ เพลิงบุญ

lymphoma-another-malignant-tumor-found-in-infants

“มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” อีกหนึ่งมะเร็งร้ายที่พบได้แม้ในทารก

นอกเหนือจากข่าวคราวความฮอตฮิตของละคร “เพลิงบุญ” แล้ว อีกหนึ่งเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของแฟนละครไม่น้อย คือ ข่าวดาราเด็กผู้รับบทลูกของ “ใจเริง” ตัวเอกในเรื่อง ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ทั้งที่วัยแค่ 2 ขวบเศษเท่านั้น ไม่อยากให้ลูกรักของคุณเจ็บป่วยก็ต้องรู้จักสังเกตอาการของเบบี๋นะคะ