Tag Archives: นับลูกดิ้น

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99

“การนับลูกดิ้น” กิจวัตรสำคัญที่แม่ท้องต้องไม่ละเลย

การดิ้นของทารกในครรภ์ หมายถึง การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งของทารกในครรภ์ทุกลักษณะ ได้แก่ การยืดแขน ขา ลำตัว หรือการถีบกระทุ้ง เป็นต้น ซึ่งในการดิ้นของทารกในครรภ์ แม่จะรู้สึกได้ว่ามีส่วนของทารกมากระแทกที่หน้าท้องทุกครั้ง ทั้งนี้ “การนับลูกดิ้น” ถือเป็นกิจวัตรสำคัญที่แม่ท้องห้ามละเลยโดยเด็ดขาด