Tag Archives: ทำไมถึงปวดข้อ ฝนตก

rainy-weather-has-been-blamed-for-achy-joints-2

ฝนตกทำให้ปวดข้อ… ความเชื่อนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่?

ช่วงหน้าฝนหรือเวลาฝนตกจะทำให้เราเจ็บข้อ จริงหรือไม่? ความเชื่อนี้มีอยู่ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาแบบชาวบ้านและการศึกษาขนาดเล็กที่มีผลต่อเนื่องหลายครั้ง