Tag Archives: ทำหมันชาย

vasectomy

คุมกำเนิดครอบครัวอย่างได้ผล ด้วยการ “ทำหมันชาย”

“การทำหมัน” เป็นวิธีคุมกำเนิดถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวก ปลอดภัย เสียเวลาเพียงครั้งเดียวสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ตลอดวัยเจริญพันธุ์ แบ่งเป็น การทำหมันชาย และการทำหมันหญิง โดยการทำหมันชาย ทำได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย มีอาการแทรกซ้อนน้อยมาก เมื่อเทียบกับการทำหมันหญิง