Tag Archives: จัดฟันออนไลน์

braces-online

จัดฟันออนไลน์ก็มา… ทำเป็นเล่นเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต!

“การจัดฟัน” เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการสบฟันผิดปกติ ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่น โดยต้องมีทันตแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน ผลลัพท์คือมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น และมั่นใจขึ้น ด้วยความหวังที่จะมีฟันสวยแต่ไม่อยากจ่ายแพง ทำให้บางคนหันไปพึ่งการจัดฟันออนไลน์ โดยหารู้ไม่ว่า กำลังพาตัวเองเสี่ยงอันตราย!