Tag Archives: คันอวัยวะเพศ

7-ways-to-prevent-symptoms-vaginal-itching-for-pregnant

7 วิธีป้องกันอาการ “คันช่องคลอด” สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

“คันช่องคลอด” เป็นหนึ่งในอาการที่มักเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากมีฮอร์โมนออกมามาก จึงไปกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่างในช่องคลอด ทำให้เชื้อราเติบโตได้ดีขึ้น ไม่อยากหงุดหงิดใจเพราะอาการคันช่องคลอด เรามีวิธีดูแลน้องสาวสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อป้องกันอาการดังกล่าวมาฝากค่ะ

%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87

“คันช่องคลอด” ปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา ระวังส่งผลต่อเบบี๋

ในช่วงตั้งครรภ์ร่างกายจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง เชื้อยีสต์หรือราบริเวณช่องคลอดจึงเจริญเติบโตมากกว่าปกติ จนทำให้เกิดอาการคันและตกขาวได้ โดยอาการคันช่องคลอดอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อชนิดอื่นๆ เช่น แบคทีเรีย โปรโตซัว เริม