Tag Archives: คลายความเครียด

10-stress-reduction-techniques-for-working-people

10 เทคนิคลดเครียดสำหรับ “คนทำงาน”

สภาพเศรษฐกิจสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน เทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้า วิถีชีวิตที่เร่งรีบ ล้วนส่งผลให้ประชาชนเผชิญกับความเครียดทุกวันอย่างไม่รู้ตัว โดยเฉพาะวัยทำงาน ซึ่งต้องรับผิดชอบหลายอย่างทั้งครอบครัวและที่ทำงาน ไม่อยากเครียดจนบั่นทอนสุขภาพกายและจิต เรามีเทคนิคลดเครียดมาฝาก…