Tag Archives: การเคลื่อนไหวข้อไหล่ลดลง

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94

“ภาวะข้อไหล่ติด” หากไม่รักษาอาจพิการถาวร!

“ภาวะข้อไหล่ติด” ถือเป็นอีกหนึ่งอาการเจ็บป่วยที่กลุ่มวัยทำงานหรือผู้ป่วยบางโรค ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ โดยข้อมูลจาก นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ระบุว่า ภาวะข้อไหล่ติด หรือการเคลื่อนไหวข้อไหล่ลดลง พบประมาณร้อยละ 5 ของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป