3 เรื่องใส่ใจ ตอบคำถาม… ออกกำลังกายแค่ไหนละถึงจะเรียกว่าพอดี?

0

เพื่อนๆ คงทราบดีอยู่แล้วว่า “การออกกำลังกาย” เป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีกระฉับกระเฉง มีสมาธิปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บและได้รูปร่างที่สมส่วน

แต่การออกกำลังกายแค่ไหนละถึงจะเรียกว่าพอดี?

ออกกำลังกาย พอดี

คำตอบคือ ต้องดูที่ความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของร่างกายของแต่ละคน นั่นเอง โดยที่หัวใจสำคัญของการออกกำลังกายประกอบด้วย…

ความถี่ในการออกกำลังกาย

ดูแลความถี่ให้เหมาะสมควรออกกำลังกายให้ครบทุกส่วนปฎิบัติ 10-15 ครั้งต่อเที่ยว และ 3-5 รอบต่อเซ็ท

ระดับความหนักเบา

หรือที่เรียกว่า lntensity ควรเริ่มทีละน้อยเพื่อป้องกันอันตรายต่อร่างกายและก่อให้เกิดผลดีที่สุด

ระยะเวลาที่ออกกำลัง

ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 20-60 นาทีสัปดาห์ละ 3 ครั้ง สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ไม่ควรออกกำลังกายหักโหม แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากคุณออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอหรือหักโหมจนเกินไปก็จะทำให้เกิดผลเสีย เช่น เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำ เกิดการสูญสลายของโปรตีนในกล้ามเนื้อและเกิดของเสียจำพวกแอมโมเนียซึ่งเป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้ออ่อนล้าเกิดตะคริวระหว่างการออกกำลังกายและยังทำให้สมองล้าได้อีกด้วย

ดังนั้น ก่อนออกกำลังกายจคงต้องดูแลและเตรียมความพร้อมของร่างกาย เช่น ดื่มน้ำให้เพียงพอและใส่ใจเรื่องของอาหารเพื่อช่วยฟื้นฟูการทำงานของร่างกายกันด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *