จะดูออกได้ไงว่านี่คือ… ความสัมพันธ์ระยะ “ยาว” หรือ “สั้น”

0

สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์ อาจกำลังมีความคิดที่ว่า… เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าความสัมพันธ์ในครั้งต่อไป จะสั้นหรือว่ายาว? จะไปได้ดีหรือเปล่า?

long-term_and_short-term-2

งานนี้มีการวิจัยที่ได้รับการเปิดเผยใน Journal of Experimental Psychology: General บอกว่า… ความสัมพันธ์ระยะยาวและระยะสั้นมีลักษณะเหมือนกันในตอนแรก แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนต่อไป บางคนคือคนที่เราต้องการจะใช้ชีวิตด้วยแต่บางคนและบางความสัมพันธ์นั้นเป็นไปได้แต่แค่ในบางเรื่อง หรือบางคนก็แค่เข้ากันได้ดีในเรื่องของเซ็กส์เท่านั้น

เมื่อสำรวจระยะเวลาที่แน่นอนของความสัมพันธ์ระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่ขณะที่พบใครสักคนจนกว่าความสัมพันธ์จะจบลงด้วยดี แต่ต้องใช้เวลานานพอสมควรสำหรับความแตกต่างในระยะสั้นและระยะยาว โดย Paul Eastwick รองศาสตราจารย์วิชาจิตวิทยาและผู้นำในการวิจัยครั้งนี้จาก UC Davis ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า

“เมื่อเวลาผ่านไปสักสัปดาห์หรือว่าผ่านไปเป็นเดือนๆ ก็ได้ ที่สุดแล้วเส้นโคจรของความสัมพันธ์ทั้งสองรูปแบบจะเริ่มแยกออกจากกันในจุดหนึ่ง และเราจะเริ่มรับรู้ได้”

นักวิจัยเองก็ได้ชี้แจงเหมือนกันว่า เมื่อเริ่มแรกของการศึกษานั้นไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า ผู้คนสามารถบอกได้ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในระยะยาว หรือร้ายแรง หรือในระยะสั้น หรือไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตามเมื่อคณะนักวิจัยได้ทำการสำรวจจากคนกว่า 800 คน พบว่า

long-term_and_short-term-1

กราฟของความโรแมนติกในช่วงแรกจะมีอัตราเดียวกันทั้งความสัมพันธ์ระยะสั้นและระยะยาว แต่เมื่อถึงจุดตัดจุดหนึ่ง เรื่องราวโรแมนติกเหล่านั้นจะลดถอยลงไปในกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ในระยะสั้น ตรงกันข้ามกับคนที่มีความสัมพันธ์ในระยะยาวจะคงสานเรื่องราวเหล่านั้นไว้และไต่ไปสู่จุดที่สูงกว่าเดิมเรื่อยๆ

ก็คงเหมือนกับที่เราเคยได้ยินกันมาว่า “ช่วงโปรโมชั่น” กับคนที่ไปต่อได้ยากก็อาจหมดความหวานลงอย่างง่ายๆ ผิดกับคู่ที่ทุกอย่างลงล็อคมากกว่า ทั้งนี้ ในงานวิจัยยังมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้วยว่า ชีวิตจริงคนเรามักเจอเหตุการณ์ล้มเลิกความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเพียงเพราะมีอีกฝ่ายไปเจอ “สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าเพียงเล็กน้อย”

แล้วความสัมพันธ์ของเพื่อนๆ ล่ะ เป็นแบบไหนกัน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *