ท้องลูกแฝด… คลอดตอนอายุครรภ์เท่าไหร่จึงจะดี

0

การดูแลครรภ์ลูกแฝดย่อมต้องใกล้ชิดและพิเศษไปกว่าครรภ์ธรรมดาทั่วไป  เพราะนอกจากคุณแม่จะต้องแบกรับน้ำตัว  ขนาดท้องที่ใหญ่กว่าปกติแล้ว  ความเสี่ยงในการคลอดก็มีเพิ่มขึ้นไปด้วย  เรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณแม่ครรภ์แฝดกันดีกว่าค่ะ

จากการศึกษาผู้หญิง 235 คนในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอิตาลี พบว่า…

กลุ่มเด็กที่คลอดเร็ว คือ เมื่อมารดามีอายุครรภ์ได้ 37 สัปดาห์นั้น เห็นได้ชัดว่ามีโอกาสน้อย ที่เด็กจะมีขนาดตัวเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่เกิดจากมารดา ที่ได้รับการดูแลแบบปกตินั่นคือคลอดเมื่ออายุครรภ์ได้ 38 สัปดาห์หรือหลังจากนั้น

ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะคลอดที่อายุครรภ์ 37 หรือ 38 สัปดาห์ ก็มีน้ำหนักตัวที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกัน

Fraternal Twin Baby Brother and Sister

—อัตราการเจริญเติบโตที่ช้าสามารถส่งผลต่อน้ำหนักแรกเกิดที่ต่ำของทารก ซึ่งในระยะสั้นจะมีผลเกี่ยวเนื่อง ทำให้ทารกต้องได้รับการดูแลที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงแรกเกิด และมีการเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมไปถึงโรคหัวใจและเบาหวาน ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ทารกแฝดคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคน ที่จะคลอดออกมาเสียชีวิตอีกด้วย นี่คือเหตุผลที่ทำไมพวกเราควรที่จะให้ความสนใจอย่างมาก ต่อระยะเวลาของการคลอดที่ดีที่สุดของการให้กำเนิดลูกแฝด

เด็กทารกที่เกิดจากครรภ์แฝด มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา ในระหว่างช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ อันมีส่วนเนื่องมาจากอัตราการเจริญเติบโตที่ช้า ของทารกแฝดคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน

เมื่ออายุครรภ์ 37 สัปดาห์ การเลือกที่จะให้กำเนิดบุตรในช่วงนี้   มีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะผิดปกติของทารก โดยปราศจากการเพิ่มขึ้นของการเกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อันเนื่องมาจากการคลอดก่อนกำหนด หรือการกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด

สรุปว่า จากการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย Adelaide พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีครรภ์แฝด ควรที่จะเลือกกำหนดคลอดเมื่อมีอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ คำแนะนำนี้มีพื้นฐานจากการศึกษา ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์ ซึ่งได้ระบุถึงเวลาของการคลอดที่ไม่พบปัญหาภาวะแทรกซ้อนในหญิงที่มีครรภ์แฝดค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *