รับมือลูกจอมซนอาละวาด ด้วยการ Time out

0

นับเป็นเรื่องที่สร้างความลำบากใจให้เหล่าพ่อแม่อย่างมาก เมื่อลูกน้อยจอมซนอาละวาดขว้างปาข้าวของ ไม่ยอมเก็บของเล่น ซึ่งแต่ละบ้านก็อาจจะมีวิธีรับมือแตกต่างกันไป บ้างก็นิ่งเฉย บ้างก็ตี แต่วิธีหนึ่งที่นิยมกันมากในยุคนี้คือ การ time out หรือขอเวลานอก แยกลูกออกมา เพื่อให้เจ้าตัวซนสงบสติอารมณ์

ข้อมูลจาก นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า

พฤติกรรมเด็กในแต่ละช่วงวัย มีสภาวะอารมณ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อม การ Time out  ไม่ใช่การลงโทษเด็ก แต่เป็นการสอนและฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง ยิ่งเด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีเท่าไร ยิ่งเป็นผลดีกับเด็กมากเท่านั้น และเมื่อลูกจัดการอารมณ์ได้พ่อแม่ควรชื่นชม

time_out_kids-2

Time out ไม่ใช่การทำโทษ แต่เป็นการปรับพฤติกรรม

เมื่อเด็กทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พ่อแม่ห้ามแล้ว เบี่ยงเบนความสนใจแล้ว ก็ยังทำอยู่ ก็อาจใช้การ time out คือ แยกเด็กออกจากสถานการณ์นั้นๆ ไปสงบสติอารมณ์ เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักจัดการอารมณ์ของตัวเอง เมื่อเด็กสามารถจัดการอารมณ์ให้สงบลงได้ก่อนเวลาที่กำหนด ก็ควรจะออกจากการ time out และกล่าวชมลูกที่จัดการอารมณ์ตัวเองได้ด้วย

ด้าน ผศ. (พิเศษ) แพทย์หญิง ปราณี เมืองน้อย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ระบุว่า การ time out จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อพ่อแม่มีการ time-in กับลูกอย่างสม่ำเสมอ คือการใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกับลูกอย่างมีคุณภาพ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก ให้แรงเสริมทางบวก กล่าวชมเมื่อลูกทำดี การเอาแต่ตำหนิและสั่งให้ลูกไป time out ลูกก็ยิ่งทำแต่พฤติกรรมที่ไม่ดี เพราะทำแล้วพ่อแม่สนใจ

  • วิธี time out กับเด็ก อายุ 2-3 ปี

ควรเลือกใช้คำสั่งที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายเช่น “หยุด ไปนั่งพัก ไม่ตีน้อง น้องเจ็บ” การอธิบายเหตุผลยาวๆ กับเด็กวัยนี้อาจไม่ได้ผลนัก เมื่อลูกนั่งพักสงบลงในระยะเวลาที่กำหนดได้แล้ว ควรชวนลูกกลับมาทำกิจกรรมต่อไปได้ตามปกติ

  • วิธี time out สำหรับหนูน้อยวัย 4-5 ปีขึ้นไป

นอกจากการใช้ time out พ่อแม่อาจลองใช้วิธี คุยกับลูกเพื่อให้เขาได้ไตร่ตรองสิ่งที่ทำ เช่น เมื่อลูกผลักน้องล้มลง อาจจะเรียกลูกมาแล้วถามว่า “กฎของการเล่นกันคืออะไร” “มีวิธีอื่นไหมที่ทำได้โดยไม่ต้องผลักน้อง” วิธีนี้จะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกคิดว่าแทนที่จะทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม เขายังมีทางเลือกอื่นๆ ที่ดีกว่าที่สามารถทำได้


 

อย่างไรก็ตาม สายสัมพันธ์ที่ดีเท่านั้นที่จะช่วยให้ลูกยอมรับและเชื่อฟังคำสอน ดังนั้นแม้จะ time out กี่ร้อยครั้ง แต่หากพ่อแม่ไม่เคย time in หรือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเลย การปรับพฤติกรรมก็ยากที่จะสำเร็จได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *