ลดปัญหาลูกซุกซนจนเจ็บตัว

0

ธรรมชาติของเด็กนั้นยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ เพียงคำพูดไม่กี่คำ อาจไม่สามารถยับยั้งความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าตัวซนประจำบ้านได้แน่ แต่เรามีเคล็ดลับสอนลูกน้อยมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันค่ะ

ลดปัญหาลูกซุกซนจนเจ็บตัว

  • ฝึกการเรียนรู้เพื่อป้องกันภัย

คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักป้องกันอันตรายต่างๆ อย่างถูกวิธี  เช่น  การเดินข้ามถนน การเล่นน้ำหรือว่ายน้ำให้เป็น   เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากความซุกซน

  • มั่นใจว่าสิ่งแวดล้อมต้องปลอดภัย

คุณต้องมั่นใจว่าบริเวณที่ลูกเล่นต้องไม่เกิดอันตราย  เช่น  ถ้าเด็กอยู่ในสนามเด็กเล่นข้างถนน คุณต้องมั่นใจว่ามีประตูหรือรั้วกั้น เพื่อไม่ให้เด็กวิ่งถลาออกจากสนามเด็กเล่นไปที่ถนน  ของเล่นควรมีความสูงไม่เกิน 1.50 เมตร  ปลั๊กไฟที่อยู่ในระดับที่ลูกเอื้อมถึงต้องมีที่ครอบป้องกัน  เป็นต้น

  • สื่อสารด้วยคำพูดและท่าทางที่เข้าใจง่าย

การพูดคุยกับลูกด้วยเหตุด้วยผลเป็นสิ่งที่ดี  แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องคำนึงถึงการเลือกใช้คำพูดที่ ลูกในช่วงวัยนี้สามารถเข้าใจได้ง่าย  เห็นภาพชัดเจน   โดยอาจใช้ท่าทางประกอบ เช่น กระติกน้ำร้อนร้อนมากเลยนะ แล้วใช้มือคุณลองแตะแล้วรีบเอาออก พร้อมกับทำท่าทางเจ็บแล้วรีบเป่ามือให้ลูกเห็น

  • ตั้งคำถามเพื่อทบทวนความเข้าใจ

คุณสามารถตั้งคำถามแล้วเว้นให้ลูกต่อคำเพื่อทวนคำพูดของคุณ เช่น ทำไมจับกระติกน้ำร้อนไม่ได้นะลูก ถ้าตกน้ำแล้วเป็นยังไงจ๊ะ วิธีนี้ลูกจะต้องคิดทบทวนสิ่งที่คุณพูด เพื่อตอบคำถามให้ถูกต้อง  หากลูกตอบคำถามได้ถูกต้อง  นั่นแสดงว่าลุกเข้าใจและจดจำที่คุณพูดได้ค่ะ

นอกจากจะพูดแนะนำสั่งสอนให้ลูกปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องแล้ว  สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คำพูดของคุณพ่อคุณแม่ได้ผล  คือ  การปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกอย่างเคร่งครัดค่ะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *