อย่าเพิ่งรีบสอนเด็กอ่านเขียน ให้ฝึกวินัย-รอคิว-เข้าสังคมก่อน

0

ทำเอาพ่อแม่บางคนรู้สึกกดดันทีเดียว หลังจากที่ สพฐ. ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ในการรับเด็กอนุบาล 1 เริ่มต้นที่อายุ 3 ขวบจากเดิมกำหนดที่ 4 ขวบ ความที่ลูกเข้าเรียนไวขึ้น ทำให้ผู้ปกครองกลัวเจ้าตัวเล็กเรียนไม่ทันเพื่อน จึงพยายามฝึกให้ลูกอ่านเขียนให้ได้ ทั้งที่เด็กวัยนี้ควรเน้นเรื่องการฝึกวินัยและเข้าสังคมก่อน

พญ.กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจว่า…

ปัจจุบันการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน เริ่มต้นที่อายุต่างกัน แต่โดยพื้นฐานแล้วเมื่อดูตามอายุของเด็กนั้น หากเด็กอายุ 3 ขวบ เมื่อนำเข้าสู่ระบบของสถานศึกษา การเรียนการสอนก็ควรเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัย ฝึกการเข้าสังคมต่างๆ

สาเหตุที่ควรสอนเรื่องของการฝึกระเบียบวินัย ฝึกการเข้าสังคมต่างๆ แก่เด็กก่อนฝึกเรียนเขียนอ่าน เพราะเวลาอยู่บ้าน พ่อแม่จะดูแลให้ทุกอย่างตามที่ลูกต้องการ เมื่อมาอยู่โรงเรียนจึงต้องฝึกเด็กให้รู้จักระเบียบวินัย รู้จักการรอคอย การเข้าคิวต่างๆ ไม่ใช่ว่าเด็กจะได้ในสิ่งที่ต้องการโดยทันทีเลย เพราะเป็นการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งการฝึกพื้นฐานเหล่านี้ตั้งแต่เด็กก็จะติดตัวไปจนโต

do-not-rush-to-teach-children-to-read-give-discipline-wait-queue-socialize-first-1

ส่วนการให้ฝึกเรียนเขียนอ่านตั้งแต่อายุ 3 ขวบ หรือบังคับให้ลูกเรียนเขียนอ่านตั้งแต่อายุน้อยๆ เพราะกังวลว่าลูกจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรือสู้ลูกคนอื่นไม่ได้ ถือว่าน่าเป็นห่วง เพราะเป็นการฝืนธรรมชาติของเด็ก ซึ่งเด็กวัยนี้กล้ามเนื้อมัดเล็กยังต้องได้รับการพัฒนา จึงควรให้เด็กได้ขีดเขียนอย่างเป็นอิสระ เพื่อเปิดให้เด็กได้คิดจินตนาการด้วย ไม่ใช่การบังคับให้เด็กฝึกเขียนตัวอักษร เป็นการปิดกั้นความคิดจินตนาการของเด็ก

ทั้งนี้ ไม่ต้องกังวลว่าลูกจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพราะตามอายุแล้วให้เด็กเริ่มเรียนเขียนอ่านตอนอายุ 5 ขวบ เด็กก็ยังอ่านออกเขียนได้อยู่ดี จึงไม่ต้องรีบฝึกให้ลูกหัดเขียนอ่าน ซึ่งไม่เป็นผลดีแก่ตัวเด็กเอง สำหรับการฝึกภาษาที่สองให้แก่ลูก เช่น ภาษาอังกฤษ ก็ยึดหลักการคล้ายกัน คือพยายามใช้ภาษาที่สองกับลูกในชีวิตประจำวัน เด็กก็จะรู้สึกถึงความแปลกใหม่ของภาษาและได้เรียนรู้ แต่ไม่ต้องจับมาฝึกเขียนอ่านเช่นเดียวกับภาษาไทย

do-not-rush-to-teach-children-to-read-give-discipline-wait-queue-socialize-first-2

สำหรับเด็กวัยนี้ พ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกน้อยได้เล่นอย่างอิสระเพื่อฝึกพัฒนาการต่างๆ จะเป็นผลดีกับลูกมากกว่าการจับมานั่งฝึกเขียนอ่าน ซึ่งอาจทำให้ขาดพัฒนาการด้านอื่นๆ ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *