“หวัดใหญ่-มือเท้าปาก-ไข้เลือดออก” 3 โรคที่กำลังระบาดในเด็ก

0

เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงไม่น้อย สำหรับการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้เลือดออก ในผู้ป่วยวัยเด็ก ไม่อยากให้ลูกรักวัยซนของคุณสุ่มเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านี้ พ่อแม่เช่นคุณต้องรู้จักเติมความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าว เพื่อหาวิธีป้องกันเจ้าตัวเล็กจากความเสี่ยงของโรคค่ะ

จากการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 โรคไข้หวัดใหญ่มีผู้ป่วย 6,807 ราย เสียชีวิต 1 ราย โรคมือ เท้า ปาก ป่วย 5,228 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ทั้งสองโรคนี้พบว่า กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ เด็กแรกเกิด – 4 ปี รองลงมาอายุ 5 – 14 ปี สำหรับโรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วย 3,036 ราย เสียชีวิต 2 ราย เป็นเด็กอายุ 7 ปี และ 14 ปี ส่วนกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 5 – 14 ปี จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยสามกลุ่มโรคนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81

“โรคไข้หวัดใหญ่”

เป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ติดต่อได้ง่ายโดยการหายใจเอาเชื้อที่ฟุ้งกระจายในอากาศ แพร่กระจายได้กว้างขวางในที่ที่คนอยู่แออัด อาการของโรค คือ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกล้ามเนื้อ ควรให้รับประทานยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ ดูแลร่างกายให้อบอุ่นและพักผ่อนให้มากๆ ที่สำคัญ หากกินยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้นใน 2 – 3 วัน และเสี่ยงมีอาการแทรกซ้อนให้รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว

“โรคมือ เท้า ปาก”

เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงจากการติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพองและแผลหรืออุจจาระของผู้ป่วย อาการของโรค คือ มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย หรือมีไข้ร่วมกับตุ่มพองเล็กๆ เกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และในปาก หายได้เองภายใน 7 – 10 วัน เด็กอ่อนและเด็กเล็กมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากกว่าเด็กโต

“โรคไข้เลือดออก”

มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการไข้สูงลอย 2 – 7 วัน บางรายมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา อาจมีเลือดกำเดา เลือดออกตามไรฟัน และบางรายอาจเกิดอาการช็อก หากรักษาไม่ทันจะเสียชีวิตได้ เพื่อป้องกันโรคควรเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมให้โปร่งโล่ง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัสดุขังน้ำต่างๆ ทาตะไคร้หอมไล่ยุง หรือติดมุ้งลวดในอาคารเรียน เป็นต้น


 

นอกจากนี้ หากสงสัยว่าเจ้าตัวซนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่, โรคมือ เท้า ปาก หรือโรคไข้เลือดออก ควรให้หยุดอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในสถานศึกษา รวมทั้งพาไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉยและรักษาอย่างถูกจุดค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *