ลูกฉลาดสมวัยด้วยการเล่นตามรอยพระยุคลบาท

0

เพราะ “การเล่น” ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กทั้งรอบด้าน คุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจใน “การเล่น” ของลูกอย่างใกล้ชิด ถ้าจะให้ดีควรทำตัวเหมือนเพื่อน หาเวลาเล่นกับลูก การเล่นมีหลายรูปแบบ แต่ถ้าอยากได้การเล่นที่สนุกแบบแทบไม่ต้องลงทุกซักบาท เราขอแนะนำ “การเล่นตามรอยพระยุคลบาท” ค่ะ

การเล่นตามรอยพระยุคลบาท

การเล่นกับธรรมชาติที่แวดล้อมตัวเด็ก เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อน พี่เลี้ยง สัตว์เลี้ยง และสิ่งไม่มีชีวิตอื่นๆ ทั้งดิน ทราย ก้อนกรวด ลม น้ำ ต้นไม้ ของเล่นจากของใช้ในบ้านสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน อย่างนกกระดาษ ปลาตะเพียนสาน ม้าก้านกล้วย ว่าว กังหัน หรือของเล่นศิลปะ รูปปั้นดินเหนียว และแป้งปั้น เป็นต้น

%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-1

%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-2

การเล่นตามรอยพระยุคลบาท จะทำให้เด็กมีอิสระ เกิดความสุข สนุกเพลิดเพลินเกิดจินตนาการและความคิด รู้จักแก้ปัญหา สร้างระเบียบวินัย รู้กฎเกณฑ์ คุณธรรม การตัดสินใจเกิดการเรียนรู้ทุกช่องทาง ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านโครงสร้างและการทำงานของสมอง ดังนี้

  1. สมองพัฒนาตามวัย ไม่เกินพลังการเรียนรู้ของสมองเด็ก
  2. สมองทำงานเต็มที่เมื่อเด็กมีความสนใจ อยากรู้ อยากเรียน ขณะที่สมองทุกส่วน ถูกกระตุ้นให้ทำงานเพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ
  3. เด็กเริ่มลงมือเล่นหรือกระทำด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากของจริงไปสู่สัญลักษณ์ทางภาษา คณิต และวิทย์ เช่น เข้าใจจำนวนของคน สัตว์ สิ่งของ อย่างชัดเจน ก่อนที่จะให้เรียนรู้สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ที่เป็นตัวเลข
  4. เด็กได้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมพร้อมกับความสุข ความสนุก ความสนใจ ความใฝ่รู้ใฝ่พัฒนา รวมทั้งการสร้างและสั่งสมคุณธรรม

การเล่นตามรอยพระยุคลบาทนั้นลงทุนไม่มาก เพียงแค่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้เวลา ความรัก ความเอาใจใส่ มีความข้าใจในตัวเด็ก และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม เมื่อเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่อาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และอัจฉริยภาพในอนาคต

 

ที่มาภาพ 1, 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *