ทำอย่างไร…. เลี้ยงลูกให้ถูกเพศ!

0

แม้ปัจจุบันจะเปิดรับบุคคลข้ามเพศ  เพศที่สาม  หรือคนที่มีสถานะทางเพศที่พิเศษกว่าคนทั่วไปมากขึ้น  แต่หากเลือกได้เชื่อคนกลุ่มนี้ก็อยากดำเนินชีวิตได้ตรงตามเพศที่ตนเองต้องการ เช่นเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ที่ย่อมอยากให้ลูกรักเติบโตมาอยู่ได้สังคมได้อยากเป็นปกติสุข

บางคนอาจมีความเชื่อว่าการกำหนดพฤติกรรมทางเพศนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์  จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความผิดปกติได้  แต่ในความเป็นจริงปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมผิดเพศเกิดจากหลายสิ่งประกอบกันค่ะ

เลี้ยงลูกให้ถูกเพศ

6 วิธีเลี้ยงลูกให้ถูกเพศ!

  1. การฝากครรภ์อย่างถูกต้อง ช่วยป้องกันไม่ให้แม่ได้รับฮอร์โมนเพศจากภายนอกอย่างไม่เหมาะสม
  2. ถ้าลูกเกิดมามีอวัยวะเพศก้ำกึ่งเป็น 2 นัย ควรรีบปรึกษาแพทย์ให้แน่ชัดว่าเด็กควรถูกเลี้ยงให้เป็นเด็กหญิงหรือชาย จึงจะเหมาะสมที่สุดกับธรรมชาติที่ได้มา การตัดสินใจนี้ควรทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ และควรทำก่อนที่ลูกจะมีอายุ 1 ปี เพื่อการเลี้ยงดูจะได้ไม่สับสน เด็กเองก็จะได้ไม่รู้สึกสับสนเช่นกัน
  3. เลี้ยงเด็กตามเพศที่เด็กเกิดมา คือ เด็กหญิงควรเลี้ยงแบบเด็กหญิง เด็กชายควรเลี้ยงแบบเด็กชาย
  4. พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ให้ลูกรู้สึกภาคภูมิใจในพ่อแม่ของตน เด็กจะได้เอาอย่างบทบาทประจำเพศของตนได้ ไม่รู้สึกขัดแย้งหรือต่อต้านเพศของตนเอง
  5. พ่อ แม่ ลูก ควรมีความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่น เด็กจะได้มีโอกาสใกล้ชิด มีเวลาที่พ่อ แม่ ลูกจะใช้ชีวิตร่วมกัน เรียนรู้จากกัน ซึ่งก็รวมถึงการเรียนรู้บทบาทประจำเพศตนด้วย เด็กสามารถไต่ถามสิ่งที่ตนอยากรู้ หาคำอธิบาย หรือเหตุผลในเรื่องที่ตนไม่เข้าใจ มีปัญหาพ่อแม่ก็สามารถช่วยแก้ไขแต่เนิ่นๆ ให้ถูกต้องได้
  6. ถ้าเห็นว่าลูกมีหรืออาจมีพฤติกรรมผิดเพศ ควรรีบหาทางแก้ไข ถ้าแก้ไขเองไม่ได้ก็ควรพาลูกไปพบแพทย์ หรือปรึกษาผู้ที่สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ เช่น จิตแพทย์เด็ก นักจิตวิทยา กุมารแพทย์ เป็นต้น

เนื่องจากความรู้สึกของคนเราที่เป็นหญิงหรือชายเกิดขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้ยากหลังอายุเพียง 2-3 ปี และเด็กจะเรียนรู้บทบาทประจำเพศแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้ยากหลังอายุ 5 ปี ฉะนั้นช่วงอายุ5 ปีแรก ของชีวิตจึงมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาเรื่องเพศให้ถูกต้อง

ดังนั้น เราจะสามารถป้องกันพฤติกรรมผิดเพศ ไม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการเลี้ยงดูที่เหมาะสม  โดยสภาพครอบครัวและสิ่งแวดล้อมจะต้องส่งเสริมพัฒนาการทางเพศของเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *