แค่ไหน? ที่บอกว่าลูกเป็นเด็ก “ดื้อผิดปกติ”

0

เด็กดื้อโดยทั่วไปน่าจะหมายถึงเด็กที่ต่อต้านไม่เชื่อฟังในเด็กเล็ก เด็กอาจอาละวาดเพื่อแสดงความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งอาจถือเป็นพัฒนาการปกติ และจะถือว่าผิดปกติเมื่ออาการเป็นมากและไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ทั่วไปของสังคม

คำถามคือ อาการมากน้อยแค่ไหน? ที่บอกว่าเจ้าตัวซนของคุณเป็นเด็ก “ดื้อผิดปกติ”

ข้อมูลจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปความได้ว่า

อาการของเด็กดื้อ เด็กมีความดื้อรั้น ฝ่าฝืนคำสั่งและกฎเกณฑ์  เมื่อรุนแรงขึ้นก็อาจแสดงความก้าวร้าว และเมื่อเป็นมากขึ้นในเด็กโตจะแสดงอาการต่อต้านสังคม ซึ่งนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งทางทรัพย์สินและร่างกาย ซึ่งในที่สุดอาจพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาบุคลิกภาพ

%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b4

สมาคมจิตแพทย์อเมริกันกำหนดการวินิจฉัยว่าเด็กมีความผิดปกติแบบดื้อดึงและต่อต้าน เมื่อมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 4 อาการติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน

  1. ควบคุมอารมณ์ไม่ได้บ่อยๆ
  2. เถียงและทะเลาะกับผู้ใหญ่บ่อยๆ
  3. ดื้อดึง ท้าทาย และฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ใหญ่และกฎเกณฑ์บ่อยๆ
  4. ตั้งใจรบกวนคนอื่นบ่อยๆ
  5. โยนความผิดให้คนอื่นบ่อยๆ
  6. อารมณ์เสียและโกรธง่ายบ่อยๆ
  7. โกรธและไม่พอใจบ่อยๆ
  8. แกล้งและแก้แค้นอาฆาตพยาบาทบ่อยๆ

การแก้ปัญหาเด็กดื้อควรเน้นทั้งที่ตัวเด็กและครอบครัว โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือพฤติกรรมบำบัด  เน้นการให้รางวัลกับการทำพฤติกรรมดี ไม่ใช่ทำโทษ

การฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการเข้าสังคม ถ้าสงสัยเป็นโรคสมาธิสั้น หรือปัญหาทางสุขภาพจิตอื่นๆ ควรพาพบจิตแพทย์เพื่อรักษา ในส่วนของครอบครัวนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กควรเข้ารับการปรึกษาจากจิตแพทย์เพื่อหาวิธีดูแลรักษาเด็ก

นอกจากนี้อาจค่อยๆ ปรับพฤติกรรมของเด็ก  เช่น ปรับปรุงบรรยากาศและการใช้อารมณ์ในครอบครัว ให้เด็กรู้สึกอยู่แล้วมีความสุข เด็กก็จะไม่ต่อต้านและมีพฤติกรรมดื้อน้อยลงค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *