10 คำพูดดีๆ ไว้เติมใจให้กันในครอบครัว

0

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มักเกิดจากการสื่อสารทั้งทางกายและวาจา ที่ไม่เหมาะสมระหว่างกัน ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของคนในครอบครัว ดังนั้น การสื่อสารในครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สมาชิกทุกคนในบ้านไม่ควรละเลย รวมถึงการเติมความชุ่มชื่นใจให้กันด้วย

ครอบครัว เป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด หากแต่มีความสำคัญยิ่ง การสื่อสารในครอบครัวที่เหมาะสม ย่อมเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคง มีความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้ให้คำแนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสื่อสารในครอบครัวสรุปความได้ว่า

การสื่อสารที่ดี เติมความชุ่มชื่นใจให้กันและกันด้วยการพูด ฟัง และสัมผัส ด้วยความรัก ความเข้าใจ และความหวังดี จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพจิตดี มีจิตใจที่เข้มแข็ง รวมถึงสร้างสายใยที่แข็งแรง เหนี่ยวรั้งสมาชิกในครอบครัว ให้ห่างไกลจากปัญหาต่างๆ

วิธีง่ายๆ ในการเติม “ความชุ่มชื่นใจ” ให้กันในครอบครัว

“พูดด้วยความรัก รับฟังด้วยความเข้าใจ และสัมผัสกายด้วยการกอด”

good_speech_in_family

โดยคำพูด 10 คำ ซึ่งมีการศึกษาพบว่า สามารถสร้างความชุ่มชื่นใจในครอบครัวได้ดี ได้แก่

  1. “เหนื่อยไหม”
  2. “รักนะ”
  3. “มีอะไรให้ช่วยไหม”
  4. “คำชมเชย เช่น ภูมิใจ, ดี, เยี่ยม, สุดยอด”
  5. “ไม่เป็นไร”
  6. “สู้ๆนะ”
  7. “ทำได้อยู่แล้ว”
  8. “คิดถึงนะ”
  9. “ขอบคุณนะ”
  10. “ขอโทษนะ”

ส่วนการฟังกันในครอบครัว ควรรับฟังด้วยความตั้งใจ​ พยายาม​อย่า​พูด​แทรก​หรือ​เถียง แต่ให้ใช้​คำ​ถาม เพราะการ​ถาม​คำ​ถาม​จะ​ช่วย​ให้เข้าใจ​เรื่อง​ที่​สมาชิกในครอบครัว​กำลัง​พูด​มาก​ขึ้น พยายาม​เข้าใจ​ความ​หมาย​ที่​แฝง​อยู่​ใน​คำ​พูด ด้วยการ​สังเกต​สี​หน้า​ท่า​ทาง รวม​ทั้ง​สายตา​และ​น้ำ​เสียง​ของ​คนพูด เพราะบางทีสิ่งที่พูดออกมา อาจไม่ใช่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆ ภายใน​ อาจพูดด้วยความน้อยใจ หรือประชดประชัน หรือมีบางอย่างที่อาจ​ไม่​ได้​พูด​ออก​มา​ตรงๆ

สำหรับการสัมผัสกายด้วยการกอด ถือเป็นของขวัญชิ้นเยี่ยม เป็นยาวิเศษ แสดงถึงความรัก ความห่วงใยต่อกันมากกว่าคำพูดใดๆ นอกจากนี้การกอด ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค ผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดัน และทำให้นอนหลับสนิท ช่วยให้มีชีวิตชีวา กระปรี้กระเปร่าได้ด้วย

หากคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น เข้าอกเข้าใจกัน เราเชื่อว่า ไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหน สมาชิกในบ้านก็จะร่วมแรงร่วมใจจนฟันฝ่าไปได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *