ข่าวดี! สาวๆ ลงทะเบียนออนไลน์รับ “วิตามินแก้มแดง” ฟรี

0

“ธาตุเหล็กและโฟลิก” ถือเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับทุกคน โดยเฉพาะในหญิงวัยเจริญพันธุ์ นอกจากการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แล้ว หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรกินโฟลิกและธาตุเหล็กอย่างละ 1 เม็ด สัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและลดความเสี่ยงของทารกพิการแต่กำเนิด

ข้อมูลจาก นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า…

ผลการสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย ปี 2551-2552 พบว่า หญิงอายุ 19-50 ปี ได้รับธาตุเหล็กจากอาหารประมาณ 8 มิลลิกรัม หรือเพียง 1 ใน 3 ของความต้องการของร่างกาย และผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556-2557 (NHES5) พบความชุกภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-45 ปี ร้อยละ 22.7

ที่ผ่านกรมอนามัยได้จัดทำโครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ โดยจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-34 ปีทุกคน ที่พร้อม ตั้งใจ และวางแผนจะมีลูก กินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 12 สัปดาห์ ก่อนการตั้งครรภ์ ลดซีด บำรุงร่างกาย ป้องกันทารกพิการแต่กำเนิด

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87

ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาและผลิตวิตามินที่ประกอบไปด้วยโฟลิกและธาตุเหล็กในเม็ดเดียวกันหรือที่เรียกว่าวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก พร้อมมอบให้กับหญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนที่ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.สาวไทยแก้มแดง.com เพียงแค่กรอกชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่สำหรับจัดส่ง

ทั้งนี้ กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ควรมีการสร้างเสริมสุขภาพในทุกมิติ ตั้งแต่การกินอาหารที่ได้คุณค่าทางโภชนาการ การมีกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกาย การให้วัคซีน การเสริมสารอาหารที่จำเป็นโดยเฉพาะโฟลิกและธาตุเหล็ก รวมถึงการเตรียมตัวให้มีความพร้อมก่อนแต่งงาน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ของตัวเอง และลูกน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลกในอนาคต

สำหรับความต้องการธาตุเหล็กและโฟเลทของหญิงวัยเจริญพันธุ์ใน 1 สัปดาห์ นั้น ปริมาณของธาตุเหล็ก คือ 60 มิลลิกรัม ส่วนโฟเลท คือ 2,800 ไมโครกรัม

เพื่อการดูดซึมธาตุเหล็กที่ดี ควรงดการกินอาหารที่ขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กพร้อมมื้ออาหาร หรือพร้อมยาเสริมธาตุเหล็ก เช่น น้ำชา กาแฟ นม นมถั่วเหลือง นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *