ลักษณะผู้ชาย 3 ประเภทต้องระวัง!! มี “บ้านเล็ก”

0

ผู้ชายอันตราย 3 ประเภทที่มีแนวโน้มจะมีบ้านเล็กหรือเมียน้อย นอกใจภรรยามักจะเป็นผู้ชายที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ค่ะ

cheating

หลงตัวเอง

ผู้ชายประเภทนี้มักมีลักษณะเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งในด้านความสามารถ  รูปร่างหน้าตา หรือฐานะดี   คนกลุ่มนี้มักเป็นคนเก่ง  เป็นคนประสบความสำเร็จ  ได้รับความชื่นชมและการยอมรับจากผู้อื่นจนเคยชิน  จึงเป็นคนที่สนใจแต่ตัวเอง  เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง  ทำให้ขาดความสนใจ  ใส่ใจ  แลเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆ   ผู้ชายกลุ่มนี้จึงมีโอกาสเจอผู้หญิงมากหน้าหลายตาที่พร้อมเข้าหาและมาให้เลือก  เพราะดูดี ดูเก่ง  ดูฉลาด  และดูเพียบพร้อม

ข้อสังเกต: ชอบพูดถึงแต่เรื่องของตัวเอง  คุยโวโอ้อวดความเก่ง  ไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกคนรัก  ไม่ชอบง้อ  แต่มักอ่อนไหวต่อคำวิจารณ์เชิงลบ  จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อคำวิจารณ์อย่างจริงจังเกินกว่าเหตุ

ผู้ชายบุคลิกอ่อนแอ

ไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายกลุ่มนี้จะอาจหาญ  ด้วยลักษณะที่ดูเรื่อยๆ นิ่งๆ ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง  อารมณ์อ่อนไหว  เปลี่ยนแปลงง่าย ผู้ชายกลุ่มนี้จึงมักถูกยั่วยวนโน้มน้าวได้ง่าย มักปล่อยตัวปล่อยใจไปตามสถานการณ์ ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ  และไม่กล้าที่จะแก้ปัญหาหรือตัดสินใจอะไร

ข้อสังเกต: ไม่ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเอง  ไม่คิดเอง  ไม่กล้าเถียง  แก้ปัญหาไม่เป็น

ผู้ชายบุคลิกอันธพาล

เป็นพวกมีนิสัยก้าวร้าว  อวดเบ่ง  โชว์ออฟ  ชอบแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจและสิ่งแปลกใหม่ในชีวิต   มีแนวโน้วเข้าหาอบายมุข  ผู้ชายกลุ่มนี้มักถูกเลี้ยงดูมาแบบปล่อยปละละเลยหรือถูกตามใจไปเลย  จนไม่มีใครสั่งสอนให้รู้ผิดชอบชั่วดี  จึงมักไม่มีคุณธรรมจริยธรรประจำใจ  ไม่กลัวต่อการทำผิดบาป

ข้อสังเกต: มักมีพื้นฐานอารมณ์วู่วาม  ชอบโกหก  ไม่รักษาคำพูด  ไม่ให้ความสำคัญกับความถูกผิด

 

คนข้างๆ คุณเป็นอย่างนี้หรือไม่  สังเกตให้ดีๆ นะคะ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *