ฝังยาคุมกึ่งถาวรวัยรุ่นฟรี! ป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม

0

ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัญหาการคลอดซ้ำในวัยรุ่นบ้านเรา ยังน่าห่วง การคุมกำเนิดจึงจำเป็นสำหรับวัยเจริญพันธุ์ในระยะที่ไม่พร้อม ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ จนถึงก่อน 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้หลายครอบครัวอาจไม่ทราบว่า

วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี สามารถเข้ารับบริการฝังยาคุมกำเนิดกึ่งถาวรได้ฟรี!

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า…

ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัญหาการคลอดซ้ำในวัยรุ่น ยังเป็นเรื่องที่น่าห่วง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว กรมอนามัยได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวร

โดยวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ สามารถขอรับบริการคุมกำเนิดโดยการใช้ยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัย ซึ่งเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงได้ฟรี ณ สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ

%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5-2

ยาคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวร หรือชนิดฝังใต้ผิวหนัง จัดเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพมาก มากกว่าการกินยาคุมกำเนิด เพราะการกินยาอาจจะหลงลืมได้ ซึ่งโครงการฝังยาคุมกำเนิดในกลุ่มวัยรุ่นนั้นดำเนินการมาได้ 3 ปีแล้ว มีวัยรุ่นที่ผ่านการตั้งครรภ์มาแล้วมารับบริการประมาณ 70% ซึ่งเป้าหมายอยากให้เข้ามาได้ 100% เพื่อลดปัญหาวัยรุ่นที่มีการตั้งครรภ์ซ้ำ

ปัญหาวัยรุ่นที่มีการตั้งครรภ์ซ้ำ แต่ละปีพบประมาณ 16% !

โดยสิ่งที่จะทำให้เขายอมรับบริการตรงนี้คือ เรื่องของการสื่อสารจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำให้วัยรุ่นได้รู้ เข้าใจ และรับบริการ ณ ขณะนั้นเลย ไม่ใช่กลับไปคิดต่อที่บ้านซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะไม่กลับเข้ามารับบริการ

%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5-1

ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการฝังยาคุมกำเนิดคือภายใน 5 วัน ของการมีประจำเดือน ซึ่งจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังฝังตัวยา หรือในกรณีหลังคลอดบุตรสามารถฝังยาภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด และในกรณีแท้งบุตรสามารถฝังยาได้ทันทีหรือภายใน 2 สัปดาห์หลังแท้ง

แม้จะสามารถเข้ารับบริการฝังยาคุมกำเนิดกึ่งถาวรได้ฟรี แต่สาวน้อยอายุ 10-19 ปีก็ยังอยู่ในวัยเรียน ทางที่ดีครอบครัวควรช่วยกันปลูกฝังให้ลูกๆ ใส่ใจการศึกษาเล่าเรียนมากกว่าเรื่องรักๆ ใคร่ๆ นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *