ฝึกสมาธิเพิ่มสติให้ลูกด้วยการพาเข้าวัด

0

นอกจากร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว พ่อแม่ย่อมอยากเห็นลูกของตนเองมีจิตใจที่ดี สงบ เข้มแข็ง มีสติ และมีความสุข หนึ่งในวิธีที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เด็กน้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่คิดดี พูดดี ทำดี ก็คือ การพาลูกไปเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมรวมถึงทำความดีเพื่อฝึกสมาธิและพัฒนาจิตใจ

ข้อดีของการพาลูกเข้าวัด

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94

  1. ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ มีประสบการณ์พบเห็นวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่าย เด็กจะซึมซับได้ ทำให้จิตใจไม่วุ่นวาย ร่างกายจะหลั่งสารความสุขออกมา
  2. ช่วยให้ลูกได้ฝึกสมาธิทำให้จิตใจสงบ เกิดสติปัญญา ไม่ประมาท รู้ทันจิตใจตัวเอง ยับยั้งชั่งใจได้
  3. เมื่อเด็กมีสมาธิและจิตใจที่สงบและเป็นสุขก็จะเป็นต้นทุนให้เกิดความพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  4. การทำกิจกรรมร่วมกันโดยการเข้าวัด ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวอีกด้วย
  5. เมื่อมีสติและสมาธิ จิตใจจะเกิดความเบิกบาน ได้หยุดตัวเองจากปัญหาเรื่องวุ่นวาย เกิดความสงบ จะส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดียิ่งขึ้น

การพาลูกเข้าวัดฟังธรรม หรือให้ลูกน้อยร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวัดร่วมกับผู้อื่น เช่น กวาดลานวัด ล้างถ้วยชาม เป็นต้น นอกจากจะเป็นการให้ลูกซึมซับธรรมะที่ช่วยยกระดับจิตใจให้ใฝ่ดีแล้ว ยังเป็นการฝึกลูกน้อยให้มีจิตใจเมตตา รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งรู้จักเข้าสังคมไปในตัว

ทั้งนี้ ควรดูความพร้อมของลูกด้วย ว่าสามารถพาเข้าวัดได้อย่างราบรื่นหรือไม่ เพราะอุปนิสัยของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนซุกซนไม่ชอบอยู่นิ่ง บางคนเรียบร้อยขี้อาย บางคนกล้าแสดงออกพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หากไม่แน่ใจอาจลองพาลูกเข้าวัดดูสักครั้ง แล้วสังเกตพฤติกรรมและความรู้สึกของเขา ทั้งนี้ทั้งนั้น พ่อไม่ควรบังคับลูกให้เข้าวัด เพราะอาจจะทำให้ลูกต่อต้านและรู้สึกไม่มีความสุขเมื่อต้องไปวัด ทุกอย่างควรค่อยเป็นค่อยไป ที่สำคัญ ก่อนที่จะนำลูกเข้าหาธรรมะ พ่อแม่เองต้องมีใจใฝ่ธรรมะเสียก่อน มีความสุขจากการเข้าวัดอย่างแท้จริง ไม่ใช่ไปวัดเพราะอยากให้คนมองว่าตัวเองเป็นคนดี

นอกจากพาเข้าวัดแล้ว พ่อแม่อาจพาลูกไปทำบุญในรูปแบบอื่น เช่น เลี้ยงข้าวกลางวันบ้านเด็กกำพร้าหรือผู้พิการ พาไปปล่อยนกปล่อยปลา ค่อยๆ ปลูกฝังไปเรื่อยๆ เด็กจะซึมซับและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *