ตู้ยาประจำบ้าน.. ต้องมีอะไรบ้าง???

0

ยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็น 

ตู้ยาประจำบ้าน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับตู้ยา

ตู้ยาประจำบ้าน (2)

  • ขนาดของตู้ยา ควรเลือกให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว และจำนวนยาที่จะเก็บ ก่อนการติดตั้งตู้ยา ควรจัดมุมหนึ่งในบ้านไว้เป็นที่เก็บยา
  • ตู้ยาที่ดีจะต้องกันแสงได้ หรือเป็นตู้ทึบได้ยิ่งดี ส่วนใหญ่นิยมทำข้างหน้าเป็นบานกระจกเลื่อนเปิดปิดได้ เพื่อให้มองเห็นข้างในได้ง่าย
  • ตู้ยาควรแบ่งเป็นช่องชัดเจน สำหรับจัดแยกยาใช้ภายใน ยาใช้ภายนอก เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์พยาบาลต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีฉลากยาให้ชัดเจน ทั้งชื่อยา สรรพคุณ วิธีการใช้ ขนาดที่ใช้ ข้อห้ามใช้ และคำเตือนการใช้ยาต่างๆ อย่างชัดเจน
  • ก่อนการใช้ยา ควรศึกษาวิธีการใช้ คำเตือน ข้อห้ามใช้ของยานั้นๆ ให้เข้าใจจริงๆเสียก่อน โดยอ่านจากฉลากยาที่ติดบนกล่อง ขวดยา แผงยา หรือเอกสารกำกับยาให้ละเอียด หรือคุณแม่อาจปรึกษาการใช้ยาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของลูกน้อย
  • ต้องตรวจดูยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากพบอย่าเสียดาย ควรทำลายหรือทิ้งไป

ยาสามัญประจำบ้าน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ควรมีติดไว้ที่บ้าน โดยเฉพาะเมื่อลูกน้อยเกิดเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ไม่จำเป็นต้องพึ่งคุณหมอหรือโรงพยาบาลทุกครั้งไป เนื่องจากโรคหรืออาการเจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ร้ายแรงมากนัก เราสามารถรักษาให้สมาชิกในบ้านได้ด้วยตัวเองค่ะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *