เช็คสุขภาพให้ชัวร์ทั้งครอบครัว ด้วยแพกเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ

0

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นมาตรการการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ทุนต่ำกว่าการรักษาพยาบาลเมื่อป่วยแล้ว เมื่อตรวจเสร็จจะสามารถรู้สัญญาณความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ไม่อยากรู้ตัวเมื่อสายเกินแก้

สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข่าวดีสำหรับคนรักสุขภาพ เพราะล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ จัดโครงการ “มอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่ ปี พ.ศ. 2560” โดยจัดแพกเกจตรวจสุขภาพราคาประหยัด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะวัยแรงงานอายุ 15 – 59 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งกว่า 2 ใน 3 ของผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรัง ให้ได้รับบริการตรวจสุขภาพค้นหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกาย อาทิ ปอด หัวใจ ไต ไขมันในเลือด ลำไส้ใหญ่ ความเปราะบางของกระดูก ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ โดยจะเริ่มบริการตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

Doctor fees

ปัญหาสุขภาพที่คนไทยเผชิญขณะนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม อาทิ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โรคดังกล่าวค่อยๆ ก่อตัวสะสมความผิดปกติโดยไม่รู้ตัว ต่างจากโรคติดเชื้อที่มีสัญญาณให้เห็นชัดเจน เช่น ไข้สูง ท้องเสีย ดังนั้น การตรวจสุขภาพเป็นประจำ จะทำให้รู้ความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ และได้รับคำแนะนำแก้ไข ป้องกัน หรือรักษาทันท่วงที เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว

สนใจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ กับโรงพยาบาลเอกชน สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ และรายการตรวจต่างๆได้ที่เว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ http://mrd.hss.moph.go.th/home.jsp และสังเกตได้จากสัญลักษณ์ “ของขวัญสุขภาพ ปี 2560” เป็นรูปหมอและพยาบาล ถือกล่องของขวัญในรูปวงกลมพื้นสีขาวขอบสีม่วง ซึ่งจะติดให้เห็นชัดเจนที่จุดบริการของโรงพยาบาลนั้นๆ หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18406

แทบทุกโรคการตรวจพบอาการแต่เนิ่น ๆ จะช่วยมีให้โอกาสในการหายขาดได้มากขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นการตรวจเช็คสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนในครอบครัวไม่ควรละเลยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *