ฝึกเบบี๋ให้เก่ง ‘ภาษา’ ไม่ยาก แค่ฟัง!

0

การฟังเป็นทักษะอันดับแรกของกระบวนการเรียนรู้ภาษาของเด็ก  เด็กจะพูดหรือใช้ภาษาได้ดีหรือไม่ เหตุผลหนึ่งก็มาจากจุดเริ่มต้นใน ‘การฟัง’ นี่ล่ะค่ะ   ในช่วงขวบปีแรกของลูกจึงเป็นช่วงสำคัญของการสะสมข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานในการเริ่มฝึกออกเสียงพูดต่อไป

 

 ฝึกเบบี๋ให้เก่ง ‘ภาษา’ ไม่ยาก แค่ฟัง!

 

วิธีฝึกการฟังให้ลูกน้อย

พูดคุยกับลูกบ่อยๆ: ทักษะทางภาษาทุกด้านจะสำเร็จได้ด้วยการฝึกฝนค่ะ  ยิ่งคุยกับลูกบ่อยเท่าไหร่ ลูกก็ได้ฝึกการฟังมากเท่านั้น

อ่านหนังสือหรือร้องเพลงให้ลูกฟังเป็นประจำ: เริ่มต้นจากเรื่องเดิมๆ หรือเพลงเดิมซ้ำๆ และชี้ภาพประกอบไปด้วยจนลูกจำได้

ใช้น้ำเสียงแตกต่างให้น่าสนใจ: ทำเสียงเล็กเสียงใหญ่ ขึ้นลงเมื่อเล่านิทาน  ลูกจะสนใจมากเป็นพิเศษ

สบตาทุกครั้ง: สบตาเมื่อพูดกับลูกทุกครั้ง เพื่อให้ลูกรับรู้ว่าคุณแม่กำลังสื่อสารกับลูก

ทำเสียงประกอบคำพูด: เช่น เมื่อพูดถึงจิ้งจก ก็ทำเสียง จุ๊ๆๆ  เป็นการฝึกให้ลูกรู้จักเชื่อมโยงเสียงกับสิ่งๆ

ใช้ภาษากายร่วมกับภาษาพูด: เมื่อพูดถึงสิ่งใดให้คุณแม่ทำท่าประกอบ  เช่น พูดคำว่าใหญ่ ก็กางแขนออก เมื่อพูดคำว่ากินให้ทำท่ากิน   หรือเมื่อพูดถึงอะไรให้หยิบหรือชี้ให้ลูกดูด้วย  ลูกจะเรียนรู้ได้เร็วโดยการเชื่องโยงความหมายกับคำพูด

 

พัฒนาการที่เกิดจากการฝึกฟัง

  • หันตามเสียงที่ได้ยิน ค้นหาที่มาของเสียงได้
  • จดจำ แยกแยะเสียงต่างๆ และที่มาของเสียงได้   โดยเฉพาะเสียงพ่อแม่
  • รู้จักชื่อตัวเองและหันหาเมื่อมีคนเรียก
  • ทำตามคำสั่งง่ายๆ ได้  เช่น  ยิ้มหวาน  ทำตาหวาน  ยกมือขึ้น  ชี้อวัยวะในร่างกาย  ชี้คนรู้จัก  ฯลฯ
  • รู้จักชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว  และเริ่มออกเสียงตามได้เป็นคำสั้นๆ

 

อยากให้ลูกมีพัฒนาการทางภาษาดีตั้งแต่เริ่มต้น  คุณแม่ต้องไม่ละเลยฝึกการฟังให้ลูกตั้งแต่ขวบปีแรกนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *