เตียงแบบไหนที่เหมาะกับ “เบบี๋” ?

0

ทารกเป็นสิ่งมีชีวิตน้อยๆ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องคอยดูแลเจ้าตัวเล็กทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการนอน ต้องดูแลให้เบบี๋ได้หลับสบายเต็มเวลา ตัวช่วยสำคัญสำหรับการพักผ่อนของเบบี๋ คือ เตียง พ่อแม่ต้องเลือกเตียงให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุต่างๆ

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ควรนอนเตียงเด็กที่ได้มาตรฐาน หรือนอนเบาะแยกจากเบาะที่นอนผู้ใหญ่ การให้เด็กเล็กนอนเตียงผู้ใหญ่ อาจมีอันตรายจากช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการจัดเตียง ช่องว่างที่มีขนาดกว้างกว่า 6 เซนติเมตร ในเด็กทารก (หรือขนาด 9 เซนติเมตร ในเด็กอายุมากกว่า 9 เดือนขึ้นไป) จะมีโอกาสที่ลำตัวเด็กจะตกลงไป ศีรษะติดค้างในท่าแขวนคอได้ ช่องว่างดังกล่าวที่พบบ่อยคือ ช่องว่างระหว่างเตียงกับกำแพง ซึ่งเกิดจากการจัดวางเตียงไม่ชิดกำแพงจริง หรือเกิดจากการจัดวางเตียงกับเฟอร์นิเจอร์อื่น

shutterstock_465058028

รวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุอื่นๆ เช่น การติดค้างของศีรษะที่ลอดผ่านซี่ราวหรือลอดผ่านช่องด้านหัวและเท้าของเตียง การกดทับใบหน้า จมูก เมื่อคว่ำหน้า ในช่องระหว่างเบาะที่นอนกับราวกันตก การแขวนคอซึ่งเกิดจากเสื้อผ้า สร้อยคอหรือสายคล้องหัวนมดูดเล่น และส่วนที่ยื่นของมุมเสา 4 ด้าน

โดยเด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ ควรเลือกใช้เตียงที่มีมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้ค่ะ

  1. ราวกันตกมีซี่ราวห่างกันไม่เกิน 6 เซนติเมตร มีตัวยึดที่ดี เด็กไม่สามารถเหนี่ยวรั้งให้ตกได้เอง
  2. จากขอบบนของเบาะที่นอนถึงราวกันตกด้านบน ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 65 เซนติเมตร หรือ 3 ใน 4ของความสูงเด็ก
  3. เบาะที่นอนต้องพอดีกับเตียง และไม่มีช่องว่างระหว่างเบาะกับราวกันตกเกินกว่าด้านละ 3 เซนติเมตร
  4. ผนังเตียงด้านศีรษะและเท้า ต้องไม่มีการตัดตกแต่งให้เกิดช่องว่าง หรือหากเป็นลักษณะซี่ราวต้องมีระยะห่างไม่เกิน 6 เซนติเมตร
  5. พื้นรองเบาะที่นอนต้องทึบและแข็ง
  6. มุมเสาทั้ง 4 มุมต้องเรียบ มีส่วนนูนได้ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร

จะเห็นได้ว่าทารกน้อย มีความเสี่ยงอันตรายจากสภาพแวดล้อมรอบๆ พ่อแม่จึงควรให้ความสนใจดูแล และเอาใจใส่ เพื่อป้องกันเบบี๋จากอุบัติเหตุและอันตรายช่วงวัยทารกและเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แข็งแรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *