ทำความรู้จัก “สมองพิการ (ซี.พี.)” พัฒนาการล่าช้าในเด็ก

0

การสังเกตพัฒนาการของเบบี๋ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องทำด้วยความใส่ใจ เพราะโรคส่วนใหญ่หากมีการพบแพทย์แต่เนิ่นๆ แม้จะไม่หายขาดแต่ก็จะสามารถบรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้ ว่าแล้วเรามาทำความรู้จักโรคสมองพิการ(ซี.พี.) ที่ส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อ  การทรงตัวทำให้เด็กมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ

ข้อมูลจาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  ระบุว่า สมองพิการเป็นกลุ่มอาการในผู้ป่วยเด็กที่มีความพิการของสมองเกิดจากสิ่งต่างๆ ที่มากระทบต่อสมองในช่วงเจริญเติบโตในช่วงวัยเด็ก ซึ่งส่งผลให้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของร่างกายผิดปกติ และอาจมีความผิดปกติของสมองด้านอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การมองเห็น ได้ยิน การเรียนรู้ สติปัญญา และโรคลมชัก เป็นต้น

%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ส่วนใหญ่พ่อแม่มักพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ก่อนอายุ 1 ปี โดยสังเกตจากพัฒนาการ การนั่ง คลาน เกาะยืน ที่ล่าช้ากว่าอายุ มีการเกร็งแขนขาทั้งสองข้างหรือซีกใดซีกหนึ่ง เดินไม่ตรง เดินเซ หรือพบมือข้างที่ถนัดเร็วกว่าอายุ 1 ปีครึ่ง เมื่อสังเกตพบความผิดปกติจำเป็นต้องเข้ารับคำปรึกษาโดยกุมารแพทย์ทางระบบประสาทเพื่อให้ตรวจเพิ่มเติมอย่างถูกต้อง

ด้าน แพทย์หญิงไพรัตน์  แสงดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สมองพิการ(ซี.พี.) ในเด็กมีปัจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อของมารดาระหว่างตั้งครรภ์  เช่น หัดเยอรมัน เอดส์ มารดาได้รับสารพิษ ตะกั่ว ปรอท ความผิดปกติของสมองโดยกำเนิด คลอดก่อนกำหนด ภาวะสมองเด็กขาดออกซิเจน เป็นต้น

หลังได้รับการวินิจฉัยโรคสมองพิการ (ซี.พี.) การรักษาจะทำเป็นระบบครอบคลุมองค์รวมทุกด้าน เช่น กายภาพบำบัด เพื่อปรับความตึงตัวของกล้ามเนื้อป้องกันการผิดรูปของข้อ พร้อมทั้งรักษาด้วยกิจกรรมบำบัด เพื่อฝึกทักษะการใช้มือทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ยากิน หรือ ยาฉีดเฉพาะที่เพื่อลดความเกร็งของกล้ามเนื้อ และรักษาด้วยการผ่าตัดในกรณีกระดูกผิดรูป

พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้เด็กได้ฝึกช่วยเหลือตัวเองขยับ แขน ขา มือ กระตุ้น ให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งการเล่น การเคลื่อนไหว การออกเสียง อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือป้องกันสาเหตุ ลดปัจจัยเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดภาวะสมองพิการในเด็ก (ซี.พี.) ดังกล่าวข้างต้น หากบุตรหลานมีภาวะเสี่ยงสงสัยภาวะสมองพิการ ควรรีบพามาตรวจคัดกรองกับแพทย์

การได้รับความรักและเอาใจใส่บวกกับดูแลที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก ทำให้เด็กสมองพิการ (ซี.พี.) มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้เมื่อเทียบกับการรักษาเมื่ออายุมาก ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุและความรุนแรงของโรคด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *