ทริคการเลือกซื้อ “อาหารถุง” ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

0

ในยุคแห่งไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ ทุกอย่างต้องแข่งกับเวลา ทำให้หลายคนต้องพึ่งอาหารถุงหรืออาหารสำเร็จรูป แม้จะอร่อยและสะดวกสบาย แต่อาจไม่ปลอดภัยเพราะอาจมีเชื้อโรคและสารเคมีต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหารหรือแม้แต่พิษภัยที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น เห็ดป่า ปลาหมึกพิษ ปลาปักเป้า

คำถามที่ตามมาก็คือ เราจะเลือกซื้อ “อาหารถุง” อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ? การเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภค จึงต้องใส่ใจมากขึ้น โดยต้องยึดหลัก 3 ป. ได้แก่…

1. ประโยชน์ คือ เลือกอาหารที่มีความสด และคุณค่าทางโภชนาการ

2. ปลอดภัย คือ เลือกอาหารที่สะอาด ผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน

3. ประหยัด คือ เลือกอาหารที่มีในท้องถิ่น มีตามฤดูกาล เพราะจะได้อาหารคุณภาพดี ราคาถูก

Customer buys food at a grocery store

การเลือกอาหารนั้นควรสังเกตสภาพอาหารว่ามีสภาพเปลี่ยนไปจากปกติหรือไม่ เช่น มีฟองก๊าซ สี เปลี่ยนแปลงไป หากสามารถดมได้ควรดมกลิ่นว่าผิดปกติหรือไม่ หากมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว เหม็นบูด ไม่ควรซื้อมารับประทาน

เลือกซื้อจากร้านอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และไม่อยู่ในบริเวณที่สกปรก เช่น ใกล้ห้องส้วม บริเวณที่พักขยะ อาหารปรุงสุกและผักสดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปิดและวางสูงจากพื้น 60 เซนติเมตร อาหารปรุงสุกที่จำหน่ายควรอุ่นให้ร้อนเป็นระยะๆ เพื่อทำลายเชื้อโรค ไม่ใช้เขียงปะปนกันระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ เครื่องปรุงรสบรรจุในภาชนะแก้ว กระเบื้องเคลือบขาวที่สะอาด มีฝาปิด

ในส่วนของน้ำดื่มหรือเครื่องดื่ม ต้องบรรจุในภาชนะที่มีการปกปิด น้ำแข็งต้องสะอาด มีที่ตัก ไม่แช่อาหารหรือสิ่งอื่นๆปะปน ภาชนะต่างๆ ต้องล้างและคว่ำเก็บในที่สะอาดเป็นระเบียบ เก็บสูงจากพื้น 60 เซนติเมตร คนปรุง คนขาย คนเสิร์ฟ ต้องแต่งกายให้สะอาด สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ไม่มีบาดแผลที่มือ และไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทาน แต่ใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น ช้อน ทัพพี ที่คีบ ส่วนถังขยะ ต้องมีฝาปิดและไม่รั่วซึม และต้องไม่มีสัตว์ แมลงนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน บริเวณที่ปรุงอาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *