คุณเข้าใจเกี่ยวกับ “สุขอนามัยพื้นฐาน” อย่างถูกต้องรึเปล่า??

0

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ หลายครั้งหลายคราที่เราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และแนวทางเบื้องต้นเพื่อให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ก็คือ การรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน ว่าแต่คุณเข้าใจเกี่ยวกับ “สุขอนามัยพื้นฐาน” อย่างถูกต้องและดีพอหรือยัง ถ้ายังไม่ชัวร์ คำตอบอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว…

สุขอนามัยพื้นฐาน ได้แก่ รากฐานการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อการมีสุขภาพกายที่แข็ง แรงและสุขภาพจิตที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยทุกอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ

สุขอนามัยพื้นฐาน

สุขอนามัยพื้นฐานซึ่งแนะนำโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี 10 ข้อ ดังนี้!

  1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
  2. รักษาฟันให้แข็งแรง แปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเมื่อตื่นนอนตอนเช้า และก่อนเข้านอน
  3. ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ และทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย
  4. กินอาหารสุกสะอาด ปราศจากสารอันตราย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
  5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และสำส่อนทางเพศ
  6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
  7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท
  8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี
  9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
  10. มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *