“ฟองน้ำล้างจาน” แหล่งเพาะเชื้อที่หลายคนมองข้าม

0

แผ่นใยขัดล้างจาน” หรือ “ฟองน้ำล้างจาน” ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการทำความสะอาดจานชาม รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร แต่ปัญหาที่หลายคนมักมองข้าม คือ หากทำความสะอาดไม่ถูกสุขลักษณะ ก็อาจทำให้ฟองน้ำล้างจานกลายเป็นแหล่งสะสมหรือเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรีย นำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพและการเกิดโรคต่าง ๆ ได้

อันตรายจากแบคทีเรียที่แฝงอยู่ใน “แผ่นใยขัดล้างจาน” หรือ “ฟองน้ำล้างจาน” นั้น สามารถทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อาทิ โรคอาหารเป็นพิษหรือและโรคอุจจาระร่วง ซึ่งเกิดจากการเพาะบ่มของเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลล่าที่ติดมากับวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องใน โดยเฉพาะเนื้อไก่ ไข่ และนมดิบ

วิธีการลดหรือทำลายเชื้อแบคทีเรียในฟองน้ำล้างจาน

Woman washing dishes in sink

1.ใช้ความร้อน

โดยนำฟองน้ำที่ผ่านการล้างภาชนะในแต่ละวัน ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วนำไปตากแดดจัดทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง หลักสำคัญคือการฆ่าเชื้อโรคด้วยแดดจัด ฉะนั้นหากไม่มีแดด ไม่ควรทำ

2.ใช้ความเป็นกรด

โดยนำกรดน้ำส้มหรือน้ำส้มสายชู 4 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำเปล่าครึ่งลิตร แล้วนำฟองน้ำที่ผ่านการล้างภาชนะในแต่ละวันมาแช่ทิ้งไว้ค้างคืน และเปลี่ยนน้ำส้มสายชูใหม่ทุกวัน ภาวะที่มีความเป็นกรดสูงนั้นจะช่วยให้สามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแก่การบริโภคได้

3.หลังการใช้ฟองน้ำล้างจานทุกครั้ง

ควรผึ่งลมให้แห้ง ในที่ที่อากาศถ่ายเทดี ไม่ควรแช่จุ่มน้ำทิ้งไว้ เพราะจะยิ่งทำให้เชื้อโรคหมักหมมมากยิ่งขึ้น และควรเปลี่ยนฟองน้ำล้างจานบ่อย ๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดี

4.เลือกผลิตภัณฑ์ล้างจานตามส่วนผสม

ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานที่มีส่วนผสมในการช่วยขจัดและป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในแผ่นใยขัดหรือฟองน้ำล้างจาน


 

นอกจากการทำความสะอาดฟองน้ำอย่างถูกวิธีแล้วควรหมั่นดูแลรักษาบริเวณห้องครัวให้สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *