ส่งพักฟื้น “แมนชั่น-คอนโด” หลังผ่าตัดอัพสวย ระวังอันตราย!

0

ยุคสมัยที่ความงามและรูปลักษณ์เป็นเรื่องใหญ่ ทำให้หลายคนนิยมเข้ารับบริการเสริมความงาม ที่เปิดให้บริการอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในรูปคลินิกที่มีจำนวนมาก ทั้งยังให้บริการผ่าตัด เรียกว่าสะดวกสบายสุดๆ

ปัญหาคือ… เนื่องจากคลินิกมีขนาดเล็ก หลังผ่าตัดคลินิกบางแห่งจึงส่งตัวผู้ป่วยไปพักพื้นตามคอนโด

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ทั่วประเทศมีสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือคลินิกที่ให้บริการเสริมความงามประมาณ 1,600 แห่ง ส่วนใหญ่จะมีการให้บริการผ่าตัด เช่น การเสริมจมูก ดึงหน้า หรือทำหน้าเรียว (V-Shape) ซึ่งจะต้องทำในห้องผ่าตัด โดยคลินิกเหล่านี้สามารถขออนุญาตเปิดให้บริการด้านผ่าตัดได้ และต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 อย่างเคร่งครัด

%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94

โดยห้องผ่าตัดมี 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ใช้ในกรณีการผ่าตัดขนาดเล็กที่ใช้เพียงยาชาเฉพาะที่ หรือยารับประทานที่ทำให้ผู้ป่วยเคลิ้มหลับ ต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 12 ตารางเมตร และขนาดใหญ่ ต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 20 ตารางเมตร เนื่องจากเป็นห้องใช้ผ่าตัดกรณีที่ต้องใช้ยาชาเฉพาะที่จำนวนมาก มีการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำเพื่อให้หลับ การดมยาสลบหรือผ่าตัดหลายอวัยวะพร้อมกันในคราวเดียวกัน

ผู้ดำเนินการคลินิกจะต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานของห้องผ่าตัดทั้งขนาดเล็ก-ใหญ่ใน 3 ประเด็น

  1. สถานที่ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มีอ่างฟอกทำความสะอาดมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิด มีบริเวณล้างเครื่องมือ และบริเวณทำความสะอาดเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อโรค100 เปอร์เซ็นต์
  2. ผู้ให้บริการ ต้องเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมถูกต้องตามกฎหมาย
  3. มีอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ครบถ้วนเพียงพอต่อการให้บริการ และอุปกรณ์การช่วยเหลือชีวิตในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในสถานพยาบาลต้องได้รับใบอนุญาตจากอย.

สำหรับคลินิกที่มีห้องผ่าตัดขนาดใหญ่ จะต้องจัดให้มีห้องพักฟื้นเพื่อดูอาการผู้ป่วยหลังผ่าตัดให้มีความปลอดภัยในระยะเวลาทำการของคลินิก กำหนดให้มีเตียงพักฟื้น 1.5 เตียง ต่อ 1 ห้องผ่าตัด หากมีห้องผ่าตัด 1 ห้อง จะต้องมีเตียงพักฟื้น 2 เตียง

แต่หากมีห้องผ่าตัด 2 ห้อง จะต้องมีเตียงพักฟื้น 3 เตียง แต่ที่น่ากังวลขณะนี้ คือ มีคลินิกบางแห่งนำตัวผู้ป่วยหลังผ่าตัดไปพักฟื้นนอกคลินิก เช่น แมนชัน หรือคอนโดมิเนียม ถือว่าการกระทำผิดกฎหมาย และเสี่ยงอันตรายต่อผู้ป่วย เข้าข่ายเปิดสถานพยาบาลเถื่อน

ทั้งนี้ห้องตรวจรักษารวมถึงห้องพักฟื้นเป็นห้องที่ต้องเคร่งครัด มาตรฐาน ความสะอาดเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ป่วยเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานโรคอ่อนแอกว่าคนปกติทั่วไป จึงมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *