เลือกซื้อผักยังไงให้ปลอดภัยไม่พลาด!

0

ทราบกันดีว่า “ผัก” เป็นหนึ่งในอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ผักแต่ละชนิดอุดมด้วยวิตามินเกลือแร่ในปริมาณที่แตกต่างกัน แต่ไหนแต่ไรมาเรามักได้ยินผู้ใหญ่บอกเสมอว่า กินผักแล้วดีต่อสุขภาพ ซึ่งคำพูดดังกล่าวคงจริงอย่างไม่ต้องสงสัยหากผักที่ว่าสดและสะอาด แต่ถ้าผักที่เราซื้อมามีสารเคมีตกค้างหรือไม่สะอาดพอ การกินผักอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจนถึงขั้นเจ็บป่วยได้

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อผักสดที่สะอาด ปลอดภัย มีดังนี้

ซื้อผักให้ปลอดภัย

1.เลือกซื้อผักสดที่สะอาด

ไม่มีคราบดินหรือคราบขาวของสารพิษกำจัดศัตรูพืช หรือเชื้อรา หรือกลิ่นฉุนผิดปกติ ผักไม่แห้ง ช้ำ หรือเหลือง เลือกที่มีรูพรุนเป็นรอยกัดของหนอนแมลงอยู่บ้าง เพราะแสดงว่าไม่มีสารพิษหรือหากมีสารพิษก็มีในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายมาก

2.เลือกซื้อผักสดอนามัยที่ปราศจากการใช้สารเคมี

หรือผักกางมุ้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือแหล่งเพาะปลูกที่เชื่อถือได้อื่นๆ มีตรารับรองคุณภาพความปลอดภัย และสับเปลี่ยนแหล่งซื้ออยู่เสมอ

3.เลือกกินผักตามฤดูกาล

เนื่องจากผักที่ปลูกได้ตามฤดูกาลจะมีโอกาส เจริญเติบโตได้ดีกว่านอกฤดูกาล ทำให้ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยลง รวมถึงสารเร่งการเจริญเติบโตต่างๆ

4.เลือกกินผักพื้นบ้าน

เช่น ผักแว่น ผักหวาน ผักติ้ว ผักกระโดน ใบย่านาง ใบเหลียง ใบยอ ผัก กระถิน ยอดแค หรือผักที่ปลูกได้เองง่ายๆ เนื่องจากผักพื้นบ้านที่ขึ้นตามธรรมชาติ ไม่ได้ปลูกเพื่อการค้า ไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงและผักบางชนิดมีกลิ่นตามธรรมชาติที่แมลงไม่ชอบ จึงมักปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง

5.ไม่กินผักชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นประจำ

ควรกินให้หลากหลายชนิดสับเปลี่ยนกัน เพื่อได้รับประโยชน์ทางด้านโภชนาการ และหลีกเลี่ยงการรับพิษสะสมรวมถึงเพื่อให้ร่างกายมีเวลานานพอที่จะช่วยขับ และกำจัดสารพิษบางชนิดออกจากร่างกายก่อนที่จะมีการสะสมจนก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย

การบริโภคผักที่มีสารพิษตกค้าง จะก่อให้เกิดการสะสมในร่างกาย  เมื่อมีจำนวนมากเกินกว่าที่ร่างกายจะต้านทานหรือขับออกมาได้ตามธรรมชาติ  ก็จะสะสมในร่างกายและเกิดปัญหาต่อสุขภาพ รวมถึงทำให้เกิดการเจ็บป่วย ต่างๆได้เช่น อัมพฤต อัมพาตหรือโรคมะเร็ง แต่หากได้รับในปริมาณมากอาจเกิดอาการพิษเฉียบพลัน เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เป็นตะคริวหรือเกิดผดผื่นตามร่างกาย ดังนั้น ก่อนการบริโภคควรล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *