สยอง… กินผักสดอินสุขภาพดีกลับได้ฟอร์มาลีนเป็นของแถม!

0

ช่วงนี้ใครๆ ก็อินเรื่องสุขภาพ หันมาใส่ใจตัวเอง กินผักมากขึ้น แต่…  ในการเลือกซื้อผักสด เชื่อว่าหลายคนคงเลือกที่ดูสดใหม่เป็นอันดับแรก

แต่คุณทราบหรือไม่ว่าผักสดที่ดูสดใหม่เกินไปก็อาจเป็นอันตรายได้ เพราะรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสดใหม่นั้นเกิดจากการลักลอบใส่สารฟอร์มาลีนหรือน้ำยาดองศพลงไปนั่นเอง

นี่รวมไปถึงเนื้อสัตว์และอาหารทะเลด้วยนะ !

Colorful various organic farm vegetables  top view  border, place text

สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์

หรือที่รู้จักในชื่อ ฟอร์มาลีน (Formalin) เป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหาร ส่วนใหญ่จะใช้ในการฆ่าเชื้อ และทําความสะอาดทั้งทางด้านอุตสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑ์ พลาสติก สิ่งทอ เป็นต้น การเกษตร หรือใช้ในทางการแพทย์เป็นยาฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อราและเป็นน้ำยาดองศพ

ในรอบปีที่ผ่านมา จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขพบว่า มีการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในอาหารมากเป็นลำดับต้นๆ โดยมีอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ที่พบมากที่สุดคือ สไบนาง ร้อยละ 95.49 อาหารประเภทผักและผลไม้ พบในเห็ดชนิดต่างๆได้แก่ เห็ดหอม เห็ดฟาง ขิงซอย ร้อยละ 76.3 อาหารทะเลที่พบการปนเปื้อนมากที่สุดคือ ปลาหมึกกรอบ ร้อยละ 34.62 รองลงมาคือ ปลาหมึกสด ร้อยละ 20.51

หากกินอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลินเข้าไปในปริมาณมาก จะเกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหาร อาจมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง หัวใจเต้นเร็ว แน่นหน้าอก ปากและคอแห้ง คลื่นไส้อาเจียน ถ่ายท้อง ปวดท้องอย่างรุนแรง กระเพาะอาหารอักเสบ เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ปัสสาวะไม่ออก หมดสติ  ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเสียชีวิตเพราะระบบหมุนเวียนเลือดล้มเหลว

ไม่อยากสยอง ทางที่ดีให้ทำแบบนี้เลย!

  1. เลือกซื้ออาหารทะเลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดสดน่าซื้อ ตลาดนัดน่าซื้อ ของกรมอนามัย
  2. ก่อนนําอาหารทะเลมาปรุงอาหารต้องล้างด้วยน้ําสะอาดหลายๆ ครั้ง
  3. เลือกกินอาหารทะเลที่ปรุงสุกใหม่ๆ หลีกเลี่ยงการกินดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ
  4. ควรแยกอาหารทะเลที่ปรุงสุกและยังไม่สุกออกจากกัน
  5. หากซื้ออาหารทะเลมาแต่ยังไม่นํามาปรุงควรเก็บใส่ตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส หรือแช่แข็งไว้เพื่อรักษาความสดใหม่

รู้แล้วนำไปใช้ด้วยนะคะ :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *