เริ่มต้นปีใหม่ “ทำความสะอาดบ้าน” ลดแหล่งสะสมโรค

0

ปีใหม่ทั้งทีอย่ามัวแต่ปาร์ตี้จนละเลยสุขภาพนะคะ แนะนำให้สมาชิกในครอบครัวสละเวลาสักหนึ่งวัน เพื่อร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบ้าน ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว รวมถึงจัดข้าวของ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความปลอดภัยค่ะ

หลักการทำความสะอาดบ้าน 5 ขั้นตอน

โดย กรมอนามัย

start-the-new-year-clean-house-reduce-the-source-of-disease

  1. เก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยจัดวางของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการนำไปใช้ และไม่ควรเก็บสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้ จนเกินสมควร เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก
  1. กวาดหยากไย่ ฝุ่นละออง และเศษขยะ ทั้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบ
  1. เช็ดถูคราบสกปรก ทำความสะอาดให้ทั่วถึง
  1. ล้างทำความสะอาดส้วมสม่ำเสมอ
  1. คัดแยกขยะ ตามประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เป็นต้น โดยเก็บใส่ถุงที่ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึมมัดปากถุงให้แน่นหรือนำไปทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ แก๊สชีวภาพ ส่วนขยะรีไซเคิล เช่นแก้ว กระดาษ ขวดพลาสติก โลหะให้เก็บรวบรวมเพื่อนำไปจำหน่าย

สำหรับขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ ให้เก็บในภาชนะบรรจุเดิมหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด ปลอดภัยรวบรวมและนำไปไว้ที่จุดทิ้งขยะอันตราย ส่วนขยะทั่วไป ให้เก็บรวบรวมใส่ถุงที่มีความเหนียวทนทาน ไม่ฉีกขาดง่ายไม่รั่วซึม และมัดปากถุงให้แน่น ทิ้งลงถัง ปิดฝามิดชิด

ขณะทำความสะอาดควรสวมถุงมือ หน้ากากปิดจมูกและปากป้องกันทุกครั้ง ส่วนวิธีขจัดตัวไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้จากตัวไรฝุ่นภายในห้องนอนและภายในบ้านนั้น ให้หมั่นทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูบ้านเป็นประจำ และควรซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน มุ้ง ผ้าห่ม และพรมเช็ดเท้า ทุก 1-2 สัปดาห์ จะช่วยลดสารก่อภูมิแพ้

นอกจากนี้ ควรหมั่นดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่รอบบ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดอุบัติเหตุและการสะสมของเชื้อโรค ยุง หนู และแมลงสาบ ที่เป็นพาหะของโรคต่างๆ ด้วยนะคะ

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *