Healthy Obesity อ้วนสุขภาพดี อัตราเสี่ยงเสียชีวิตก็เท่ากับคนรูปร่างสมส่วนนะ

0

นักวิจัยจากคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยยอร์กพบว่า “ผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน แต่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ไม่มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น” สิ่งเหล่านี้บอกอะไรเราได้บ้าง? มาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน Jennifer Kuk รองศาสตราจารย์จาก Kinesiology and Health Science ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยของ York University กล่าวไว้ว่า

“ผลการศึกษาครั้งนี้อาจส่งผลต่อความคิดของเราเกี่ยวกับโรคอ้วนและสุขภาพ “

ที่ผ่านมาเราอาจคิดว่า “ความอ้วน” เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการนำไปสู่โรคและการเสียชีวิต เพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นโรคอ้วนก็จะมาพร้อมกับภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เสี่ยงต่อการชีวิตเป็นเรื่อง “ความดันโลหิตสูง” นั่นเอง ดังนั้น ความอ้วนจึงถูกรายงานว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นำไปสู่การเสียชีวิต

healthy_obesity_with_mortality_rate

การศึกษาได้ดำเนินการติดตามชายและหญิงจำนวน 54,089 ราย จากการศึกษาในกลุ่ม 5 กลุ่ม

  • อ้วนปกติทั่วไป
  • ระบบเผาผลาญไม่ดี
  • มีระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี
  • มีความดัน
  • ปัจจัยการเผาผลาญอาหารอื่นๆ

นักวิจัยสันนิษฐานไปที่จำนวนผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มเสียชีวิตลงเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวปกติ โดยหลักเกณฑ์การจัดการน้ำหนักในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า ทุกคนที่มีดัชนีมวลกายเกินกว่า 30 กก./m2 ควรลดน้ำหนัก นี่หมายความว่าถ้าเพื่อนๆ มีโรคอ้วนแม้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ก็จะทำให้เราไม่แข็งแรงได้ นักวิจัยพบว่า 1 ใน 20 คนที่เป็นโรคอ้วนไม่มีความผิดปกติของการเผาผลาญอื่นๆ

“เราพบว่า ความอ้วนโดยปราศจากข้อพัวพันด้านสุขภาพอื่นๆ นั้นไม่ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิต แต่กลับพบว่าคนที่มีน้ำหนักปกติและไม่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพมีอัตราการเสียชีวิตพอๆ กับคนที่เป็นโรคอ้วน”

รองศาสตราจารย์ Kuk ได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ อย่างไรก็ตาม หากไม่อยากเสี่ยง เพื่อนๆ ควรรักษาสุขภาพ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายให้ได้สัปดาห์ละ 3-4 วัน พักผ่อนให้เพียงพอ ก็ช่วยลดความเสี่ยงทั้งเรื่องความอ้วนและโรคได้แล้ว

ที่มา: Obesity alone does not increase risk of death โดย York University, Sciencedaily.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *