ภาวะแทรกซ้อนจาก “โรคเบาหวาน” ที่ผู้ป่วยต้องระวัง!

0

“โรคเบาหวาน” เป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ หรือร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกินมาตรฐาน ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ผู้ป่วยก็จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนกับอวัยวะต่างๆ เพิ่มขึ้นได้ค่ะ

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่าไว้แบบนี้ค่ะ…

complications-from-diabetes-that-patients-need-to-be-careful

โรคแทรกซ้อนเฉียบพลัน

  • ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 50 มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตร มักพบบ่อยในผู้สูงอายุ สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารน้อยกว่าปกติหรือรับประทานอาหารผิดเวลา, ฉีดอินซูลินหรือรับประทานยาเม็ดลดระดับน้ำตาลมากเกินไป หรือพบในผู้ป่วยที่มีภาวะไตหรือตับเสื่อม ทำให้การทำลายหรือการขับยาออกจากร่างกายน้อยลง ฤทธิ์ของยามากขึ้น, ออกกำลังกายหรือทำงานมากกว่าปกติ

  • ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมาก และไม่มีสารคีโตนคั่ง

มักพบในผู้ป่วยเบาหวานชนิด ที่ 2 หรือ ผู้สูงอายุที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี เมื่อมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือการติดเชื้อ จะมีการหลั่งฮอร์โมนต่างๆ ซึ่งทำให้ความต้องการอินซูลินเพิ่มขึ้น ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากจนเกิดอาการ เช่น กระหายน้ำมาก ปัสสาวะมาก อ่อนเพลีย น้ำหนักลด บางครั้งมีอาการชักกระตุก ซึมหมดสติ

  • การติดเชื้อ

ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ดี มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ที่พบบ่อย ได้แก่ วัณโรคปอด การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อรา เป็นต้น

โรคแทรกซ้อนเรื้อรัง

  • โรคแทรกซ้อนจากหลอดเลือดใหญ่ มีการตีบตันของหลอดเลือดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ สมอง ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย อัมพาต อัมพฤกษ์ หรือเกิดการตีบของหลอดเลือดไปเลี้ยงขา เกิดการปวดน่อง ถ้ามีการอุดตันของหลอดเลือด จนเกิดการตายของเนื้อเยื่อ ทำให้ต้องตัดขา
  • โรคที่มักพบร่วมกับเบาหวาน เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน

นับได้ว่าเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อที่อันตรายและบั่นทอนสุขภาพมากๆ ไม่อย่างเสี่ยงกับเบาหวานก็ต้องดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ พฤติกรรมไหนที่เสี่ยงต่อโรคก็ต้องรีบลด ละ เลิกซะนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *