กระทรวงสาธารณสุขเผย ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่ำลงเสี่ยงโรคงูสวัด

0

อากาศที่แปรปรวน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนตก หากร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ หนึ่งในโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย คือ โรคงูสวัด ว่าแล้วก็มาสำรวจตัวเองและคนรอบข้างกันว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ จะได้หาวิธีป้องกันตัวได้ทันท่วงที

ข้อมูลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า…

ขณะนี้พบผู้ป่วยโรคงูสวัดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่ำลง จากการเก็บข้อมูลของสถาบันโรคผิวหนังในแต่ละปีจะพบผู้ป่วย 700 – 800 ราย แต่ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 15 ก.พ. กลับพบผู้ป่วยถึง 98 ราย ซึ่งเมื่อเฉลี่ยแล้วจะพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากกว่าปกติร้อยละ 10

“โรคงูสวัด”

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลล่า ซอสเตอร์ ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคสุกใส โดยเชื้อไวรัสซอสเตอร์สามารถติดต่อผ่านทางการหายใจ และสัมผัสตุ่มน้ำใสโดยตรง ซึ่งเมื่อหายจากโรคอีสุกอีใสแล้ว เชื้อไวรัสซอสเตอร์จะหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทของร่างกายนานหลายปี โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ จนเมื่อภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ เชื้อที่แฝงอยู่จะเพิ่มจำนวนและกระจายตามแนวเส้นประสาททำให้เกิดเป็นผื่นคัน แล้วกลายเป็นตุ่มใสเรียงเป็นแนวยาวตามแนวเส้นประสาทกลายเป็นโรคงูสวัดนั่นเอง

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94

อาการของงูสวัดจะแบ่งเป็น 3 ระยะ

  • ระยะแรกจะมีไข้ต่ำ ปวดเมื่อย เจ็บปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย
  • ระยะที่ 2 จะมีผื่น เป็นตุ่มแดงขึ้นก่อนกลายเป็นตุ่มน้ำพองใส
  • ระยะที่ 3 จะมีการเรียงตัวของผื่นตามแนวเส้นประสาท ผู้มีภูมิคุ้มกันปกติมักเกิดโรคตามแนวเส้นประสาทเพียงข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การเป็นงูสวัดถือเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเรากำลังมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ดังนั้น จึงควรไปตรวจเช็กร่างกายเพิ่มเติม เพราะอาจมีความเสี่ยงเป็นโรคเอดส์ มะเร็ง ทั้งนี้โรคงูสวัดไม่ได้อันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิต แต่ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน อย่างไรก็ตาม โรคงูสวัดขณะนี้มียารักษาทั้งแบบยาฉีดและยากิน ซึ่งส่วนใหญ่แพทย์จะให้เป็นยาแบบกิน ยิ่งได้รับยาเร็วยิ่งเป็นผลดีกับผู้ป่วย

วิธีป้องกันตัวจากโรคงูสวัดทำได้โดยการรักษาสุขอนามัย ดูแลร่างกายให้แข็งแรง หมั่นออกกำลังกาย และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงทำจิตใจให้สดใสไม่เครียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *