ผู้สูงวัยระวังให้ดี “เบาหวานขึ้นจอตา-ภาวะสายตายาว”

0

เมื่อกล่าวถึงโรคตาซึ่งพบมากในผู้สูงวัย เชื่อว่าท็อปทรีที่หลายคนนึกถึงคงหนีไม่พ้น ต้อกระจก ต้อหิน จุดภาพชัดที่จอตาเสื่อม แต่คุณรู้หรือไม่ว่ายังมีอีก 2 โรคที่หลายคนมักมองข้าม ทั้งที่จัดอยู่ในหมวดหมู่โรคตายอดฮิตของเหล่าผู้สูงวัยไม่แพ้กัน นั่นคือ…

ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา และภาวะสายตายาวสูงอายุ

Reading glasses and a book

“ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา”

เกิดจากการที่ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงผิดปกติ ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดฝอยเสื่อมทั่วร่างกายรวมทั้งหลอดเลือดที่จอตา ทำให้เลือดและสารต่างๆ รั่วซึมออกมา เกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ ประกอบกับระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน และโรคประจำตัวอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคไต ภาวะซีด

ระยะแรกมักไม่มีอาการผิดปกติ แต่อาจตรวจพบจุดเลือดออกที่จอตา หากมีอาการตามัวแสดงว่าเบาหวานขึ้นจอตาแล้ว การป้องกันที่ดีที่สุดคือการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติรวมทั้งดูแลโรคประจำตัวอื่นๆ อย่างเหมาะสม เช่น โรคความดันโลหิตสูงโรคไต โรคไขมันในเลือดสูง จะช่วยชะลอความรุนแรงของโรคได้ นอกจากนี้ควรตรวจตาอย่างน้อยปีละครั้ง


 

“ภาวะสายตายาวสูงอายุ”

เกิดขึ้นเมื่อสูงอายุทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน ผู้ป่วยจะมองหรืออ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระยะใกล้ ๆ ไม่ชัดเจน ต้องถือหนังสือห่าง ๆ ทำงานระยะใกล้ๆ ไม่ได้ แต่มองไกลได้ปกติบางคนอาจมีตาพร่า หรืออาการปวดตา มักเริ่มมีอาการเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากความสามารถและช่วงในการเพ่งปรับสายตาลดลง เลนส์แก้วตาแข็งตัวขึ้นและการทำงานของกล้ามเนื้อตาลดลง สามารถรักษาด้วยการใช้แว่นสายตา หรือการผ่าตัดทำเลสิก แต่ควรมาตรวจกับจักษุแพทย์ก่อนว่าไม่มีความผิดปกติของโรคตาอื่นๆ ร่วมด้วย


 

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงตามวัยในระบบต่างๆ ของร่างกายรวมถึงระบบการมองเห็นที่อาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลจนเกินไป เนื่องจากโรคตาบางโรคถ้าดูแลรักษาในระยะแรกและต่อเนื่องจะสามารถชะลอความเสื่อมได้ ฉะนั้นหากผู้สูงอายุสงสัยว่าสายตาผิดปกติสามารถมาพบจักษุแพทย์ได้ทันที หรือตรวจตาอย่างน้อยปีละครั้ง คิดซะว่ากันไว้ดีกว่าแก้!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *