ดูแลสมองให้แข็งแรงป้องกัน “โรคสมองเสื่อม”

0

“โรคสมองเสื่อม” เป็นภาวะที่ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการรู้คิดในการทำงานของสมองหลายๆ ด้าน ทำให้ความสามารถของบุคคลลดลง ความจำเสื่อม ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ มีพฤติกรรมแปลกๆ บุคลิกภาพเปลี่ยนไป มีความผิดปกติในการใช้ภาษาการคำนวณ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การเสื่อมของสมองนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป ในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันทั้งในด้านอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัว

ภาวะสมองเสื่อมนี้ สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่ส่วนใหญ่มักพบในผู้สูงอายุ (อาจเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วัย 30-40 ปี แต่ด้วยความที่อาการมักจะแสดงออกชัดเจนเมื่ออายุมากขึ้นกว่าจะรู้ตัวก็มักจะสายเกินไปเสียแล้ว)

น่ากลัวขนาดนี้ เชื่อว่าสิ่งที่หลายคนอยากรู้คงหนีไม่พ้นวิธีการป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมนั่นเอง

Original idea

1. พักผ่อนให้เพียงพอ

การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการทำงานของสมอง ทั้งในด้านการใช้ความคิด และการตื่นตัวของสมอง

2. รับประทานอาหารให้ครบหมวดหมู่

เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารให้ครบถ้วน โดยเฉพาะวิตามินบี 12 ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการทำงานของสมองหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง หวานจัด เค็มจัด

3. ห้ามละเลยมื้อเช้าโดยเด็ดขาด

เพราะอาหารเช้าจะเป็นตัวช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานของสมอง

4. หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ให้หัวใจได้สูบฉีดเลือดอย่างเต็มที่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

5. ทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอ

ทำกิจกรรมที่ช่วยฝึกสมอง เช่น อ่านหนังสือ เล่นต่อคำ เล่นดนตรี

6. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา

หลีกเลี่ยงสารเสพติดซึ่งจะมีผลทำลายสุขภาพในระยะยาว

7. ดูแลควบคุมโรค

ภาวะความดันโลหิต เบาหวาน ไขมัน ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างสม่ำเสมอ

8. ระวังอุบัติเหตุชนิดต่างๆ

โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่ศีรษะ

ที่สำคัญคือต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อป้องกันและรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *